První Češka v čele celosvětové organizace angličtinářů je z Fakulty pedagogické ZČU

Tisková zpráva Úspěchy Věda

TESOL International Association je mezinárodní organizace se sídlem v USA, která sdružuje učitele angličtiny, lingvisty, kteří se jazykem zabývají z hlediska výuky,  a odbornou veřejnost. Její členové pocházejí z více než 100 zemí světa. Od března 2021 bude rok její prezidentkou Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Stane se tak první Českou v čele této organizace.

Gabriela Klečková byla členskou základnou celosvětové profesní organizace TESOL International Association zvolena na tři roky do jejího úzkého vedení. Od března 2021 ji přitom po dobu jednoho roku povede jako prezidentka.

„Aktivní členství v organizaci se stalo nezbytnou součástí mého profesního života. Kromě získávání odborných znalostí a zkušeností jsem se postupně zapojovala do různých výborů a pracovních skupin, které v první polovině letošního roku vyvrcholilo kandidaturou na prezidentku organizace,“ říká Gabriela Klečková, která je  členkou TESOLu od roku 1999. „Od samého začátku mi organizace nabízela příležitost se setkávat s kolegy z celého světa, sdílet zkušenosti, diskutovat problematiku oboru a učit se novým odborným poznatkům,“ přibližuje přínos organizace vedoucí katedry anglického jazyka FPE.  

Od svého vzniku v roce 1966 poskytuje TESOL International Association profesní podporu a rozvoj široké škále odborníků z různých stupňů a kontextů vzdělávání s cílem zkvalitňovat výuku anglického jazyka. Organizace, která má více než 12 000 členů po celém světě, staví na hodnotách jako profesionalita, respekt, integrita a celoživotní učení, které se odráží v činnostech organizace. Mezi ty hlavní patří další vzdělávání,  podpora výzkumu, tvorba standardů, obhajoba práv pedagogů anglického jazyka a adresování problémů, které negativně ovlivňují jejich profesní život.

Kandidatura odráží moji potřebu vrátit zpět a zároveň zúročit to mnohé, co jsem se v asociaci a profesním životě na americkém a evropském kontinentu naučila. Pevně doufám, že v nadcházejících třech letech se mi podaří ve spolupráci s ostatními kolegy ve vedení a i celé asociaci iniciovat a realizovat kroky, které jsou ve strategickém plánu TESOLu a jejichž společným jmenovatelem je zlepšování kvality vzdělávání v anglickém jazyce ve světě,“ dodává budoucí prezidentka TESOLu Gabriela Klečková.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

17. 12. 2019