Budoucí učitelé se připravují na změny ve výuce informatiky

Studium Tisková zpráva

V Evropě a celém světě se proměňuje výuka ve školách směrem k většímu důrazu na digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení. Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) připravuje svoje studenty v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti, zapojila se do velkých celorepublikových projektů zaměřených na přípravu nových učebnic a vzdělávacích materiálů a vybavila se nejmodernější technikou.

Robotické hračky a stavebnice nebo brýle pro virtuální realitu – takové pomůcky využívají při své přípravě na praxi na Fakultě pedagogické ZČU budoucí učitelé informatiky. Fakulta řadu z nich pořídila v uplynulých třech letech. Využila k tomu projekty Podpora rozvoje digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM.

Digitální gramotnosti i školní robotice se pracovníci katedry výpočetní a didaktické techniky věnují již řadu let. Byli proto osloveni, aby se podíleli na přípravě nových učebnic informatiky, digitálních vzdělávacích materiálů i kurzů pro učitele, které v celé České republice v blízké době nastartují změny ve výuce informatiky. Studenti fakulty díky tomu mají k dispozici nejnovější materiály, podílejí na jejich přípravě i testování a z fakulty tak vycházejí připraveni na nové přístupy k výuce informatiky.

„O naše absolventy učitelství informatiky je v regionu velký zájem, uplatnění naleznou jako učitelé, koordinátoři ICT, lektoři nebo specialisté na e-learning. Mohou také pokračovat v doktorském studiu a využít mnoha projektů spolupráce Západočeské univerzity se zahraničními vzdělávacími institucemi,“ říká Lucie Rohlíková z katedry výpočetní a didaktické techniky FPE, před nedávnem oceněná Ministerstvem školství ČR za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Ta také budoucí učitele informatiky na Fakultě pedagogické ZČU připravuje. Její student doktorského studia Tomáš Průcha se právě vrátil ze stáže na univerzitě v Michiganu, na kterou získal stipendium Fulbrightovy komise. V USA se v rámci svého výzkumu věnoval právě přípravě učitelů informatiky. Hledal nové přístupy a výzvy v této oblasti, to vše i ze srovnávacího pohledu. „Díky stipendiu jsem získal řadu cenných výzkumných dat, která nyní budu analyzovat,“ uvádí Tomáš Průcha. „Učitelství informatiky vnímám čím dál víc jako velmi perspektivní obor. Sám jsem při vstupu na pedagogickou fakultu ani nepředpokládal, kolik zajímavých možností zde budu mít, včetně získání zkušeností v zahraničí,“ dodává.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

17. 12. 2019


Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020

Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

23. 11. 2020

První archeologická on-line konference měla úspěch

Konference Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

09. 11. 2020