Karlovarský kraj, města a Západočeská univerzita podepsaly smlouvu o spolupráci

Spolupráce Studium Univerzita

V sobotu 14. prosince podepsali představitelé Karlovarského kraje, Karlových Varů, Chebu a Západočeské univerzity v Plzni smlouvu o spolupráci. Jejím cílem je posílit nabídku vysokoškolského vzdělávání v karlovarském regionu a tím přispět k řešení problému s nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

 „Jsem ráda, že naše společná jednání vyústila v uzavření této smlouvy, díky níž budeme moci studentům z našeho regionu nabídnout nové programy vzdělávání a oni tak nebudou muset dojíždět za studiem do jiných krajů. Zároveň se nám podaří zajistit tolik potřebné kvalifikované pracovníky nejenom pro oblast zdravotnictví, ale také pro školství a další obory. Se Západočeskou univerzitou v Plzni a jejími fakultami by se v budoucnu mohl propojit i například nově založený Institut lázeňství a balneologie či společnost BMW Group, která bude pro zkušební centrum na Sokolovsku potřebovat vysokoškolsky vzdělané specialisty,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V memorandu, které vedle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové svým podpisem stvrdil také rektor ZČU Miroslav Holeček, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a starosta Chebu Antonín Jalovec, se univerzita zavázala, že podle svých možností posílí nabídku vzdělávacích programů v oborech klíčových pro všeobecný rozvoj Karlovarského kraje.

 „Roli Západočeské univerzity vnímám jako velmi důležitou pro rozvoj karlovarského regionu. Fakulta ekonomická funguje v Chebu už od roku 1990, působení naší univerzity v Karlovarském kraji je pro nás tedy velmi přirozené a budu rád, když se dostane ještě na další úroveň,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Prostřednictvím Fakulty ekonomické by mělo dojít k otevření nových programů v oblasti ekonomie, Fakulta pedagogická by měla v Karlovarském kraji vzdělávat především budoucí učitele prvního stupně základní školy a v následujících letech by mohla v regionu působit i Fakulta zdravotnických studií.

Partneři se memorandem zavázali poskytnout Západočeské univerzitě přiměřenou materiální, finanční a organizační podporu tak, aby bylo zajištěno rozvíjení jejích vzdělávacích aktivit. Ty se budou soustředit do Chebu, kde v současnosti nejsou plně využity stávající kapacity univerzity, a do Karlových Varů, kde jsou k dispozici volné prostory. Smlouva o spolupráci má rámcový charakter, uskutečnění jednotlivých projektů je pak podmíněno uzavřením další samostatné smlouvy.

Celouniverzitní

Šárka Stará

17. 12. 2019


V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020