Školka v Baarově ulici má svého čtecího dědečka z TOTEMu

Spolupráce Veřejnost

Dětem zaměstnanců Západočeské univerzity (ZČU), které navštěvují mateřskou školu v budově vyskoškolských kolejí v Baarově ulici, chodí číst pohádkový dědeček. Kromě samotné četby děti obohatí už svou přítomností a svým pohledem na svět. Oboustranně prospěšné přiblížení seniorů a malých dětí můžete podpořit i vy.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM přišlo letos s novinkou určenou aktivním dobrovolníkům ve věku 55+. V roli pohádkové babičky či pohádkového dědečka mohou docházet číst dětem do plzeňských školek. Od září 2019 se povedlo zapojit už 13 školek a 14 seniorských dobrovolníků. Je mezi nimi i první čtecí dědeček, který dochází jednou týdně do MŠ kardinála Berana v budově vysokoškolských kolejí ZČU v Baarově ulici.

O projektu se nedávno díky rozhlasové reportáži Plzeňské mateřinky využívají čtecí babičky dozvěděla i širší veřejnost. Zájem školek i seniorů o aktivitu je velký a TOTEM se jako nezisková organizace nyní snaží zajistit prostředky na asistenta, který by koordinátorce se zapojením dalších dobrovolníků pomáhal. Kdo považuje tuto aktivitu za prospěšnou, má možnost ji podpořit do 10. ledna 2020 na dárcovském portálu Darujme.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

18. 12. 2019


Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU je odloženo

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 11. 2020

Na závěr plzeňské Noci vědců vyrobí továrna člověka

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020