Západočeská univerzita má nového profesora

Tisková zpráva Věda Zaměstnanci

Sedmdesát nových profesorů převzalo ve středu 18. prosince z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety. Jedním z nich byl Petr Zeman z Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D. byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), a to pro obor Aplikovaná fyzika. Petr Zeman působí na katedře fyziky FAV od roku 1997. S fakultou je však spjat už od svých studijních let – v roce 1996 tu získal titul inženýr v oboru Matematicko-fyzikální inženýrství, v roce 2000 tu dokončil také doktorské studium v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev a o devět let později byl habilitován v oboru Aplikovaná fyzika. Od roku 2011 je vedoucím výzkumného programu „Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi“ v evropském centru excelence Nové technologie pro informační společnost (NTIS) FAV.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se Petr Zeman zaměřuje zejména na přípravu nových tenkovrstvých materiálů magnetronovou depozicí využívající výbojového plazmatu. Vznikají tak tvrdé nanokompozitní vrstvy, vysokoteplotní povlaky nebo tenkovrstvá kovová skla.  Dále se Petr Zeman věnuje studiu vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů, přesněji jejich oxidační odolnosti a teplotní stabilitě. Zabývá se také termickou analýzou.

Do současnosti byl Petr Zeman řešitelem či spoluřešitelem pěti výzkumných projektů a na řešení dalších 12 se podílel. Je autorem či spoluautorem 45 vědeckých článků publikovaných v zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech a dvou kapitol v zahraničních knihách. Celkový počet citací přesahuje 1350 a citační h-index je 22.

Předávání jmenovacích dekretů hostilo pražské Karolinum. „Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. Jsem si jistý, že za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce,“ uvedl ministr Plaga ve svém projevu k novým profesorkám a profesorům.

Foto: MŠMT


Galerie


Předávání jmenovacích dekretů hostilo pražské Karolinum.

Na snímku (zleva) ministr školství Robert Plaga, profesor Petr Zeman a náměstek MŠMT pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

19. 12. 2019


Slovo prorektorky k uchazečům o studium

COVID-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

03. 04. 2020

Kybernetici z Fakulty aplikovaných věd posilují v reakci na pandemii titulkování živých pořadů ČT

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

23. 03. 2020

Didaktici ze Západočeské univerzity sestavili doporučení pro on-line výuku

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

16. 03. 2020