Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Konec druhé světové války v Plzni a na západě Čech vůbec, tucet příběhů jako mozaika dnů z jara 1945 a nejen z něj – to je připravovaná komiksová kniha k 75. výročí konce války, která bude společným dílem Paměti národa a studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

„Pro knihu jsme vybrali pestrou paletu vzpomínek pamětníků, amerických a belgických veteránů i obyvatel západočeských měst a vesnic. Z nich vznikne dokument, jenž čtenáře přenese o tři čtvrtě století zpět, a to formou veskrze současnou: komiksem, který má ráda především mladší generace, a proto i mladá generace tyto komiksy tvoří,“ říká ředitelka Paměti národa Plzeňský kraj Markéta Čekanová.

„Kdo se nestará o svoji minulost, těžko může obstát v budoucnosti. Těší mě proto, že jsou studenti zapojeni do podobných aktivit, při nichž nejen blíže poznávají naši historii, ale přibližují ji i ostatním,“ komentuje projekt Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni, která je partnerem Paměti národa.

„Před nějakým časem jsem na festivalu UNITED oslovil Mikoláše Kroupu. Řekl jsem mu, že SUTNARKA – tedy Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara považuje za svoji misi mimo jiné také podporovat paměť této země, aby naši studenti neopakovali naše chyby a nemuseli prožít to peklo komunistické nebo jiné diktatury. Bylo to v době, kdy Paměť národa hledala v Plzni prostory pro pobočku a člověka vhodného na pozici ředitele. To se podařilo a s paní ředitelkou Čekanovou jsme už více konkrétně pokračovali v plánech, jak naše aktivity na tomto poli propojit. Několik akcí už máme za sebou a mne velice těší, že spolupráce SUTNARKY s Pamětí národa pokračuje touto knihou,“ říká děkan SUTNARKY Josef Mištera.

V knize se objeví příběh amerických veteránů Earla Ingrama, Jamese Duncana a George Thompsona či belgického vojáka Louise Gihoula, ale také Čechů v řadách spojeneckých vojsk, Petera Mayera a Jaroslava Kroba. Vzpomínky Jaroslava Běla pak čtenáře vezmou do Přeštic, do domu, kde po osvobození bydlela skupinka amerických vojáků. S Pěvuší Kohoutovou se dostanou na Chodsko a mezi americkými vojáky se objeví i jeden Čech. V příběhu Vladislava Krátkého zas nebudou chybět výslechy na gestapu a bombardování Plzně.

„Idea společné práce na knize se zrodila již letos na jaře a iniciovala ji Markéta Čekanová po domluvě s paní Barbarou Šalamounovou, vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti. Komiksy pro knihu nakreslí na základě scénářů Kristýny Plíhalové vybraní studenti a studentky právě z tohoto ateliéru. Pro všechny je to jedinečná příležitost vyzkoušet si spolupráci se scénáristou a zadavatelem na reálné zakázce. Věřím, že především pro studenty magisterského studia či posledního ročníku bakalářského stupně může být práce na knize prvním důležitým krokem v jejich profesním životě. Čtenáři se mohou těšit na různorodé výtvarné pojetí příběhů – od klasické perokresby přes kresbu tužkou a pastelkami až po akvarelovou malbu,“ popisuje odborná asistentka ateliéru Marie Kohoutová.

Tvorby komiksů se chopili studenti SUTNARKY právě pod jejím vedením. Konkrétně se jedná o tyto: Kateřina Buriánková, Katarína Rybárová, Karolína Vilímovská, Lucie Dynterová, Philip Ward, Tomáš Pánek, Andrea Bialková, Lenka Košutová, Tomáš Vrba, Ondřej Malina, Katsiaryna Karolik a Thao Nguyen Nguyen Ba.

Kniha vyjde koncem dubna 2020, aby čtenáře mohla potěšit už během oslav 75. výročí osvobození. V současné době Paměť národa Plzeňský kraj na její vydání shání peníze.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

zdroj: Paměť národa Plzeňský kraj

07. 01. 2020


Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Podnikatelská soutěž Invest Day zná vítěze

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

26. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020