IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Žáci poznávají prostředí laboratoře a mnozí pak s činností v ní pokračují i jako studenti ZČU.
Žáci třetích ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni poznali prostředí IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU. Středoškoláci se stejně jako laboratoř věnují takzvanému internetu věcí a návštěvu jim umožnila další popularizační akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 9. ledna.

Během dopoledne si žáci nejprve prohlédli hlavní datové centrum Západočeské univerzity a dozvěděli se mnohé o jeho provozu a správě rozsáhlé univerzitní sítě. V IoT laboratoři se pak seznámili s technickým vybavením dostupným pro studentské práce a s možnostmi využití laboratoře pro středoškoláky.

Spolupráce IoT laboratoře se středními školami trvá už delší dobu. Žáci díky ní pracují na školních projektech, plní si odbornou praxi a v rámci prázdninových brigád pomáhají rozvíjet prezentační vybavení laboratoře. Mnozí pak s činností v laboratoři pokračují i jako studenti ZČU.

Další příležitost k prohlídce IoT laboratoře a datového centra CIV bude na dni otevřených dveří 29. ledna 2020. Program celého dne je na webu technika.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Jiří Bořík

20. 01. 2020


Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020

Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

23. 11. 2020

Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020