IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Žáci poznávají prostředí laboratoře a mnozí pak s činností v ní pokračují i jako studenti ZČU.
Žáci třetích ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni poznali prostředí IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU. Středoškoláci se stejně jako laboratoř věnují takzvanému internetu věcí a návštěvu jim umožnila další popularizační akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 9. ledna.

Během dopoledne si žáci nejprve prohlédli hlavní datové centrum Západočeské univerzity a dozvěděli se mnohé o jeho provozu a správě rozsáhlé univerzitní sítě. V IoT laboratoři se pak seznámili s technickým vybavením dostupným pro studentské práce a s možnostmi využití laboratoře pro středoškoláky.

Spolupráce IoT laboratoře se středními školami trvá už delší dobu. Žáci díky ní pracují na školních projektech, plní si odbornou praxi a v rámci prázdninových brigád pomáhají rozvíjet prezentační vybavení laboratoře. Mnozí pak s činností v laboratoři pokračují i jako studenti ZČU.

Další příležitost k prohlídce IoT laboratoře a datového centra CIV bude na dni otevřených dveří 29. ledna 2020. Program celého dne je na webu technika.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Jiří Bořík

20. 01. 2020


Odborníci z Fakulty elektrotechnické se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta elektrotechnická

23. 03. 2020

Studenti Západočeské univerzity pomůžou v nemocnicích

COVID-19 Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

13. 03. 2020

Didaktici ze Západočeské univerzity sestavili doporučení pro on-line výuku

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

16. 03. 2020