IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Žáci poznávají prostředí laboratoře a mnozí pak s činností v ní pokračují i jako studenti ZČU.
Žáci třetích ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni poznali prostředí IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU. Středoškoláci se stejně jako laboratoř věnují takzvanému internetu věcí a návštěvu jim umožnila další popularizační akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 9. ledna.

Během dopoledne si žáci nejprve prohlédli hlavní datové centrum Západočeské univerzity a dozvěděli se mnohé o jeho provozu a správě rozsáhlé univerzitní sítě. V IoT laboratoři se pak seznámili s technickým vybavením dostupným pro studentské práce a s možnostmi využití laboratoře pro středoškoláky.

Spolupráce IoT laboratoře se středními školami trvá už delší dobu. Žáci díky ní pracují na školních projektech, plní si odbornou praxi a v rámci prázdninových brigád pomáhají rozvíjet prezentační vybavení laboratoře. Mnozí pak s činností v laboratoři pokračují i jako studenti ZČU.

Další příležitost k prohlídce IoT laboratoře a datového centra CIV bude na dni otevřených dveří 29. ledna 2020. Program celého dne je na webu technika.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Jiří Bořík

20. 01. 2020


Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

06. 02. 2020

Studenti ze čtyř fakult navrhovali elektrické vozítko, automatický dopravník i autonomní tramvaj

Spolupráce Studenti Univerzita

Fakulta strojní

17. 02. 2020

Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

07. 02. 2020