IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Žáci poznávají prostředí laboratoře a mnozí pak s činností v ní pokračují i jako studenti ZČU.
Žáci třetích ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni poznali prostředí IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU. Středoškoláci se stejně jako laboratoř věnují takzvanému internetu věcí a návštěvu jim umožnila další popularizační akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 9. ledna.

Během dopoledne si žáci nejprve prohlédli hlavní datové centrum Západočeské univerzity a dozvěděli se mnohé o jeho provozu a správě rozsáhlé univerzitní sítě. V IoT laboratoři se pak seznámili s technickým vybavením dostupným pro studentské práce a s možnostmi využití laboratoře pro středoškoláky.

Spolupráce IoT laboratoře se středními školami trvá už delší dobu. Žáci díky ní pracují na školních projektech, plní si odbornou praxi a v rámci prázdninových brigád pomáhají rozvíjet prezentační vybavení laboratoře. Mnozí pak s činností v laboratoři pokračují i jako studenti ZČU.

Další příležitost k prohlídce IoT laboratoře a datového centra CIV bude na dni otevřených dveří 29. ledna 2020. Program celého dne je na webu technika.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Jiří Bořík

20. 01. 2020


V Plzni na Borských polích vznikl největší mural art v kraji

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 07. 2020

Výzkumníci centra RICE zjišťují, jak bojovat umělou inteligencí s koronavirem

COVID-19 Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

08. 07. 2020

Výklenky zdi pražského kláštera zdobí malby od studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 07. 2020