Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových Lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty. V souvislosti s tím se 16. ledna uskutečnil Onkologický den s FN Plzeň a Fakultou zdravotnických studií ZČU.

Pod záštitou tamní ředitelky Dany Juráskové se v Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. konala 16. ledna konference Onkologický den. Lázně, které nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty, ho uspořádaly s Fakultní nemocnicí Plzeň a Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Odborní asistenti katedry ošetřovatelství a porodní asistence, katedry rehabilitačních oborů FZS a FN Plzeň prezentovali zaměstnancům lázní v souvislosti s rozšířením nabídky pobytů témata z oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče u pacientů v kompletní remisi (stav, kdy žádnou dostupnou vyšetřovací metodou nelze zjistit přítomnost zhoubné nemoci v těle, pozn. red.) po primární onkologické léčbě karcinomu prsu a prostaty. Součástí prezentace byl i praktický návod řešení případných aplikací hormonální léčby a manipulace s žilními porty u pacientů podstupujících lázeňskou léčbu a hovořilo se také o sexuální problematice pacientů po karcinomu prostaty a prsu a fyzioterapeutických postupech.

Součástí Onkologického dne byla i prohlídka provozů Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. - léčebného úseku, LH Prusík a Jirásek a také Wellness centra Konstantin.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 01. 2020


ZČU ruší březnové akce

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 03. 2020

Europoslanec Luděk Niedermayer přednášel na Fakultě ekonomické

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta ekonomická

06. 03. 2020