Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových Lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty. V souvislosti s tím se 16. ledna uskutečnil Onkologický den s FN Plzeň a Fakultou zdravotnických studií ZČU.

Pod záštitou tamní ředitelky Dany Juráskové se v Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. konala 16. ledna konference Onkologický den. Lázně, které nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty, ho uspořádaly s Fakultní nemocnicí Plzeň a Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Odborní asistenti katedry ošetřovatelství a porodní asistence, katedry rehabilitačních oborů FZS a FN Plzeň prezentovali zaměstnancům lázní v souvislosti s rozšířením nabídky pobytů témata z oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče u pacientů v kompletní remisi (stav, kdy žádnou dostupnou vyšetřovací metodou nelze zjistit přítomnost zhoubné nemoci v těle, pozn. red.) po primární onkologické léčbě karcinomu prsu a prostaty. Součástí prezentace byl i praktický návod řešení případných aplikací hormonální léčby a manipulace s žilními porty u pacientů podstupujících lázeňskou léčbu a hovořilo se také o sexuální problematice pacientů po karcinomu prostaty a prsu a fyzioterapeutických postupech.

Součástí Onkologického dne byla i prohlídka provozů Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. - léčebného úseku, LH Prusík a Jirásek a také Wellness centra Konstantin.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 01. 2020


Petr Liška se stal Právníkem roku 2019 v oblasti občanského práva

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta právnická

04. 02. 2020

Workshop o biomechanických modelech ve výzkumném centru NTC

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

12. 02. 2020

Žáci Dětské univerzity letos poznali i kybernetiku, mechaniku a další nové disciplíny

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 02. 2020