Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových Lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty. V souvislosti s tím se 16. ledna uskutečnil Onkologický den s FN Plzeň a Fakultou zdravotnických studií ZČU.

Pod záštitou tamní ředitelky Dany Juráskové se v Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. konala 16. ledna konference Onkologický den. Lázně, které nově nabízí léčebné pobyty pro onkologické pacienty, ho uspořádaly s Fakultní nemocnicí Plzeň a Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Odborní asistenti katedry ošetřovatelství a porodní asistence, katedry rehabilitačních oborů FZS a FN Plzeň prezentovali zaměstnancům lázní v souvislosti s rozšířením nabídky pobytů témata z oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče u pacientů v kompletní remisi (stav, kdy žádnou dostupnou vyšetřovací metodou nelze zjistit přítomnost zhoubné nemoci v těle, pozn. red.) po primární onkologické léčbě karcinomu prsu a prostaty. Součástí prezentace byl i praktický návod řešení případných aplikací hormonální léčby a manipulace s žilními porty u pacientů podstupujících lázeňskou léčbu a hovořilo se také o sexuální problematice pacientů po karcinomu prostaty a prsu a fyzioterapeutických postupech.

Součástí Onkologického dne byla i prohlídka provozů Léčebných lázních Konstantinovy lázně a.s. - léčebného úseku, LH Prusík a Jirásek a také Wellness centra Konstantin.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 01. 2020


Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020