Fakulta pedagogická zve uchazeče o studium

Studium Tisková zpráva Veřejnost

V pátek 24. ledna od 9 do 17 hodin otevře své dveře všem zájemcům o studium Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, a to ve svých budovách na Klatovské třídě 51 a ve Veleslavínově ulici 42.

Svým uchazečům chce fakulta vzkázat, že i učitelská profese může být „fakt cool“. „Být v každodenním kontaktu s dětmi a mladými lidmi, pomáhat rozvíjet jejich talent, vést je cestou objevování a poznávání a vidět je růst, to moc povolání nenabízí,“ uvádí děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík pozitivní aspekty učitelství. To, že být učitelem může být pro mladou generaci 21. století „cool“, chce škola zdůraznit i svojí novou prezentací, v níž využívá originální slovní spojení „Faktcoolta© pedagogická“, jehož autorkou je 15letá středoškolačka, která ho fakultě poskytla k bezplatnému užívání. Spolupráce se školami, kterou fakulta intenzivně rozvíjí, tak má i výsledek v podobě tohoto slova.  

O tom, co studium na Fakultě pedagogické obnáší, jak funguje kreditový systém a co udělat, aby studium bylo úspěšně završeno, se uchazeči dozví na informační přednášce. Uskuteční se na Klatovské třídě 51, a to ve třech časech, od 10, 13 a 15 hodin. 

Během celého dne budou mít zájemci možnost prohlédnout si budovy a odborné učebny a dozvědět se vše potřebné. Podrobné informace o studiu konkrétních oborů dostanou na příslušných katedrách nebo na předem určených místech. Uchazeči o studium českého nebo ruského jazyka by tak měli zavítat především do historické budovy ve Veleslavínově ulici, stejně jako budoucí studenti učitelství chemie, pro které budou v nových laboratořích připraveny mimo jiné ukázky chemických pokusů. Zájemci o studium matematiky, fyziky, informatiky, technické výchovy, tělesné, výtvarné a hudební výchovy mohou navštívit příslušné katedry v budově na Klatovské třídě. Potřebné informace tu získají i ti, kdo se chtějí věnovat historii, biologii, geografii, anglickému či německému jazyku, občanské výchově a zájemci o obor učitelství pro mateřské školy.

S nabízenými obory se návštěvníci dne otevřených dveří seznámí nejen díky akademickým pracovníkům, také prostřednictvím studentů fakulty. Jejich dotazy rádi zodpovědí členové studentské organizace Otevřeno, která na plzeňské pedagogické fakultě působí.

Fakulta pedagogická je nejstarší fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s historií od roku 1948. Nabízí studium především v bakalářských a magisterských učitelských studijních programech, v nabídce má také hudebně zaměřený doktorský program a programy neučitelské. Své studenty připravuje v souladu s nejnovějšími trendy – testuje koncept takzvané virtuální třídy, který má doplnit praxe studentů, a zapojuje se do celorepublikových projektů zaměřených na vzdělávání učitelů. Vyučující plzeňské pedagogické fakulty patří k uznávaným odborníkům – Lucie Rohlíková z katedry výpočetní a didaktické techniky získala nedávno cenu ministerstva školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, vedoucí katedry angličtiny Gabriela Klečková byla zvolena do nejužšího vedení celosvětové organizace sdružující učitele angličtiny a odbornou veřejnost  TESOL International Association.

Přihlášky k bakalářskému studiu Fakulta pedagogická přijímá do 10. května 2020, k navazujícímu magisterskému do 25. května a k doktorskému studiu do 29. května. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.


Galerie


Budova Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici v centru Plzně.

Budova Fakulty pedagogické ZČU na Klatovské třídě.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

21. 01. 2020


Studenti Sutnarky se podíleli na publikaci Tábor 600 let

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 04. 2021

Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

04. 05. 2021

Na Fakultě pedagogické se hovořilo o sportovní teorii a praxi

Konference Spolupráce Sport

Fakulta pedagogická

04. 05. 2021