Výzkumné centrum NTC otevřelo zrekonstruovanou laboratoř

Spolupráce Univerzita Věda

Oddělení chemických procesů a materiálů se může v moderních prostorách rozrůst a zvýšit efektivitu i produktivitu.

Výzkumníci z oddělení chemických procesů a biomateriálů ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity mají k dispozici zrekonstruovanou laboratoř. Prostory, které jim v budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici sloužily 30 let, už neodpovídaly moderním standardům a ve skvěle vybavenou laboratoř se proměnily díky spolupráci Fakulty pedagogické, zvláště její katedry chemie, úseku kvestorky Marty Kollerové a týmu Tomáše Kováříka z NTC, jenž se chemickým procesům a biomateriálům věnuje.

Oddělení chemických procesů a biomateriálů se zabývá vývojem a charakterizací porézních bioskel, biokompatibilních nanočástic a responzivních  hydrogelů pro lékařské využití. Silnou stránkou jeho výzkumníků jsou analytické možnosti a schopnost vlastní přípravy a modifikace těchto materiálů, díky čemuž mohou sami určovat další směry výzkumu. Díky nově zrekonstruovaným prostorám vznikne v oddělení navíc šest pracovních míst a zvýší se efektivita a produktivita celého týmu.

Slavnostní otevření zrekonstruované laboratoře se konalo 21. ledna. Kromě týmu NTC se ho zúčastnili rektor Miroslav Holeček, prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík a zástupci Fakulty pedagogické v čele s děkanem Pavlem Mentlíkem. Kvestorka Marta Kollerová laboratoř symbolicky pokřtila efektním pokusem zvaným pěnový gejzír. „Velmi rád bych poděkoval paní kvestorce a tajemníkovi pedagogické fakulty, kteří na rekonstrukci dohlíželi, a dále děkanovi fakulty za skvělou spolupráci. Velký dík patří Tomášovi Kováříkovi a jeho celému týmu. Věřím, že laboratoř obohatí výzkum nejen NTC, ale celé univerzity a jsem rád, že zde budou moci pracovat i naši zahraniční spolupracovníci a PhD studenti, na jejichž vzdělávání a rozvoji se podílíme,“ řekl ředitel NTC Petr Kavalíř.

Galerie


Laboratoř před a po rekonstrukci

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

23. 01. 2020


UJP uspořádal konferenci a vzdělávací seminář Den s jazyky

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Ústav jazykové přípravy

25. 09. 2020

Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020