Fakulta právnická přivítá uchazeče o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Posledním termínem letošních Dnů otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je středa 29. ledna. Na tento den zve k návštěvě také Fakulta právnická.

Svoji budovu v sadech Pětatřicátníků 14 otevře Fakulta právnická uchazečům o studium od 10 do 12.30 hodin. V posluchárně PC 408 je přivítá nový děkan fakulty Stanislav Balík, poté dostanou kompletní informace o studiu a přijímacím řízení a následovat bude prohlídka prostor a učeben. V případě velkého počtu účastníků se bude totožný program konat také v posluchárně PC 124, ovšem začne i skončí o půlhodinu později.

Fakulta právnická ZČU je jednou ze čtyř právnických fakult na veřejných univerzitách v České republice. Nabízí studium bakalářského studijního programu Právní specializace. Veřejnou správu pak mohou navštěvovat zájemci v navazujícím magisterském studiu. V nenavazujícím magisterském studiu fakulta poskytuje vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda. Zájemci o doktorské studium mohou studovat program Teoretické právní vědy, specializace Občanské právo.

Přihlášky ke studiu do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu fakulta přijímá elektronicky do 31. března 2020. Podrobné informace najdou zájemci na webu fpr.zcu.cz.

Fakulta právnická

Šárka Stará

24. 01. 2020


Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

12. 03. 2020

Tým studentů Fakulty ekonomické obsadil 3. místo v soutěži Coca-Cola Management Challenge

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

10. 03. 2020