Fakulta právnická přivítá uchazeče o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Posledním termínem letošních Dnů otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je středa 29. ledna. Na tento den zve k návštěvě také Fakulta právnická.

Svoji budovu v sadech Pětatřicátníků 14 otevře Fakulta právnická uchazečům o studium od 10 do 12.30 hodin. V posluchárně PC 408 je přivítá nový děkan fakulty Stanislav Balík, poté dostanou kompletní informace o studiu a přijímacím řízení a následovat bude prohlídka prostor a učeben. V případě velkého počtu účastníků se bude totožný program konat také v posluchárně PC 124, ovšem začne i skončí o půlhodinu později.

Fakulta právnická ZČU je jednou ze čtyř právnických fakult na veřejných univerzitách v České republice. Nabízí studium bakalářského studijního programu Právní specializace. Veřejnou správu pak mohou navštěvovat zájemci v navazujícím magisterském studiu. V nenavazujícím magisterském studiu fakulta poskytuje vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda. Zájemci o doktorské studium mohou studovat program Teoretické právní vědy, specializace Občanské právo.

Přihlášky ke studiu do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu fakulta přijímá elektronicky do 31. března 2020. Podrobné informace najdou zájemci na webu fpr.zcu.cz.

Fakulta právnická

Šárka Stará

24. 01. 2020


Jak jste zvládli nestandardní semestr? Studenti mohou vyplněním ankety pomoci univerzitě

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

10. 07. 2020

Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020