Technika a ICT - Cherchez la femme!

Ukázkové dny projektu přilákaly na FAVku středoškolačky.


Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni na výjimečném projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme!“. Prostřednictvím různorodých aktivit motivují dívky ze základních škol a gymnázií ke studiu technických oborů a informačních technologií.

Hlavním důvodem je zvýšená poptávka zaměstnavatelů z regionu po technicky vzdělaných pracovnících, a především velmi nízký počet žen, které v technických oborech pracují. Projekt je výjimečný svým rozsahem, propojuje téměř všechny stupně vzdělávacího systému s trhem práce, věnuje se taktéž vzdělávání pedagogů a nezapomíná ani na neformální přístup k získávání znalostí. 

„Dívky mají sice často ty nejlepší předpoklady, aby v technických a ICT oborech uspěly, ale pod vlivem zažitých stereotypů o studiu těchto oborů vůbec neuvažují, nebo raději volí obory, které jsou společností chápány jako vhodné pro ženy,“ argumentuje Marcel Gondorčín, metodik projektu.

Právě z těchto důvodů se Akademie HK PK spolu s partnerem projektu, Západočeskou univerzitou v Plzni, rozhodly uspořádat pro studentky gymnázií praktické ukázkové dny na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Díky výborné spolupráci s proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy Pavlem Barochem a pracovníky odborných kateder se uskutečnilo již šest akcí, kterých se zúčastnilo 106 studentek gymnázií z celého regionu.

„Ohlasy dívek na ukázkové dny byly velmi pozitivní, celkově již proběhlo 150 různorodých aktivit, kterých se zúčastnily téměř tři tisíce žákyň a studentek ze 70 vzdělávacích institucí celého Plzeňského kraje. Těší nás velký zájem ze strany dívek i jejich pedagogů a věříme, že tyto aktivity pomohou dívkám najít cestu k technice,“ říká koordinátorka projektu Radka Štruncová.

Projekt pokračuje dalšími ukázkovými dny na ZČU, besedami s ženami, které uspěly v technických oborech, a také jsou připraveny workshopy pro vyučující na téma kariérové poradenství. Více informací na www.zenyatechnika.cz.

Projekt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Norských fondů z programu Dejme (že)nám šanci.

Galerie


Na Katedře informatiky a výpočetní techniky se studentky seznámily s tím, jak pracuje mozek a jak lze měřit mozkovou aktivitu. Vyzkoušely si ovládání některých elektronických her a počítačových aplikací mozkovými vlnami.

Při dalším ukázkovém dni se dívky proměnily ve fotografky a dozvěděly se, jak správně využívat všechny funkce fotoaparátů. Vyzkoušely si také kouzlení se softwarem na úpravu fotografií.

Na katedře fyziky se studentky seznámily s technologií pro přípravu unikátních materiálů s multifunkčními vlastnostmi, v laboratořích pak zkoumaly chemické složení svých šperků i strukturu vlasů.

Na katedře fyziky se studentky seznámily s technologií pro přípravu unikátních materiálů s multifunkčními vlastnostmi, v laboratořích pak zkoumaly chemické složení svých šperků i strukturu vlasů.

Na katedře matematiky se dívky dozvěděly o základech diferenciální geometrie křivek a ploch a seznámily se s uměleckou tvorbou M. C. Eschera, která představuje vizualizaci matematických principů v oblasti prostorové geometrie. Vytvořily si vlastní mozaiky dle Eschera.

Na katedře matematiky se dívky dozvěděly o základech diferenciální geometrie křivek a ploch a seznámily se s uměleckou tvorbou M. C. Eschera, která představuje vizualizaci matematických principů v oblasti prostorové geometrie. Vytvořily si vlastní mozaiky dle Eschera.

Na katedře kybernetiky si vyzkoušely práci s nejmodernější technologií používanou ve filmovém a herním průmyslu. Studentky si podle scénáře svých spolužaček sehrály krátké scénky, které se promítly do vlastnoručně navržených animovaných postav.

Vyzkoušely si také ovládání robotů pomocí základních programovacích technik a jejich navigaci v reálném prostředí.

Vyzkoušely si také ovládání robotů pomocí základních programovacích technik a jejich navigaci v reálném prostředí.

Fakulta aplikovaných věd

Radka Štruncová

03.02.16


Nejlepší momenty 100 let republiky budou k vidění na jedné výstavě


Celouniverzitní

24

12.10.18


Zaměstnankyně NTC zachránily život manželskému páru


Nové technologie - Výzkumné centrum

495

15.10.18


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

31

15.10.18