Všech deset kateder Fakulty filozofické otevřelo dveře

Studenti Studium Zaměstnanci

Neobvykle vysoký počet uchazečů o studium uvítala Fakulta filozofická 29. ledna. Během dne se představilo všech 10 kateder, které měly připraveny zajímavý interaktivní program a různé tematické přednášky. Ty probíhaly po celou dobu dne otevřených dveří, tedy od 9 do 18 hodin.

Na tvorbě celodenního programu se podíleli jak zástupci kateder, tak jejich studenti i absolventi. Představovali veřejnosti možnosti domácího i zahraničního studia, náplň jednotlivých oborů a možnost uplatnění absolventů. Kromě toho odpovídali uchazečům na jejich individuální otázky.

Po příchodu dostal každý zájemce mapu budov a místností, v nichž se představovaly ty katedry, o které měl zájem. Kromě klasického informování o studiu čekaly na příchozí i prezentace, které jim umožnily na vlastní kůži zažít obsah jejich potenciálního studia.

Jako interaktivní lze uvést katedru filozofie s nabídkou filozofické diskuze i možností zkusit si práci s programem stínového řečníka. Katedra archeologie zase ukázala zájemcům své nálezy a seznámila je s moderními technikami archeologického výzkumu. Jako poslední způsob představení oborů lze uvést přístup katedry politologie a mezinárodních vztahů a její přednášky na aktuální témata, kupříkladu na téma propagandy v dnešních médiích. „Prezentace jednotlivých kateder byly opravdu zajímavé. Mnoho uchazečů, kteří se původně přišli informovat pouze o jednom oboru, nakonec navštívilo všechny otevřené prostory,“ říká proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické Jan Záhořík. 

Kromě mapy byly na recepci v přízemí k dispozici také informační letáky týkající se podávání přihlášek a jako pozornost malá čokoláda na posilnění.

Všechny informace týkající se studijních programů a podávání přihlášek je možné najít na webových stránkách fakulty. Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů jsou přijímány v elektronické podobě do 31. března 2020.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

03. 02. 2020


Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

26. 08. 2020

Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Sport Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Dny vědy a techniky už patnáct let dokazují, že věda je zábava

Festival Tisková zpráva Věda

Celouniverzitní

03. 09. 2020