Všech deset kateder Fakulty filozofické otevřelo dveře

Studenti Studium Zaměstnanci

Neobvykle vysoký počet uchazečů o studium uvítala Fakulta filozofická 29. ledna. Během dne se představilo všech 10 kateder, které měly připraveny zajímavý interaktivní program a různé tematické přednášky. Ty probíhaly po celou dobu dne otevřených dveří, tedy od 9 do 18 hodin.

Na tvorbě celodenního programu se podíleli jak zástupci kateder, tak jejich studenti i absolventi. Představovali veřejnosti možnosti domácího i zahraničního studia, náplň jednotlivých oborů a možnost uplatnění absolventů. Kromě toho odpovídali uchazečům na jejich individuální otázky.

Po příchodu dostal každý zájemce mapu budov a místností, v nichž se představovaly ty katedry, o které měl zájem. Kromě klasického informování o studiu čekaly na příchozí i prezentace, které jim umožnily na vlastní kůži zažít obsah jejich potenciálního studia.

Jako interaktivní lze uvést katedru filozofie s nabídkou filozofické diskuze i možností zkusit si práci s programem stínového řečníka. Katedra archeologie zase ukázala zájemcům své nálezy a seznámila je s moderními technikami archeologického výzkumu. Jako poslední způsob představení oborů lze uvést přístup katedry politologie a mezinárodních vztahů a její přednášky na aktuální témata, kupříkladu na téma propagandy v dnešních médiích. „Prezentace jednotlivých kateder byly opravdu zajímavé. Mnoho uchazečů, kteří se původně přišli informovat pouze o jednom oboru, nakonec navštívilo všechny otevřené prostory,“ říká proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické Jan Záhořík. 

Kromě mapy byly na recepci v přízemí k dispozici také informační letáky týkající se podávání přihlášek a jako pozornost malá čokoláda na posilnění.

Všechny informace týkající se studijních programů a podávání přihlášek je možné najít na webových stránkách fakulty. Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů jsou přijímány v elektronické podobě do 31. března 2020.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

03. 02. 2020


Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020

Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

23. 11. 2020