Petr Liška se stal Právníkem roku 2019 v oblasti občanského práva

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Brněnský hotel Cosmopolitan Boby centrum hostil na konci ledna slavnostní galavečer 15. ročníku soutěže Právník roku. Titul Právník roku 2019 při něm přebíraly osobnosti z různých oblastí práva a došlo i na pedagoga Západočeské univerzity.

Ocenění v podobě plastiky svatého Yva, patrona všech soudců, advokátů, notářů a právních zástupců, získal také doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. z Fakulty právnické ZČU. Stal se Právníkem roku v kategorii občanského práva.

Petr Liška se zabývá občanským právem z pozice podnikového právníka. „Od roku 1993 stojí v čele týmu firemních právníků České spořitelny, který získal už řadu ocenění, například v soutěži Unie podnikových právníků jako nejlepší podniková právní kancelář roku 2013 a v roce 2017 jako in-house legal team v soutěži Právnická firma roku,“ zaznělo při předávání ocenění.

Kromě plzeňské fakulty působí Petr Liška jako vysokoškolský pedagog také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998 až 2006 byl místopředsedou legislativní rady Vlády ČR, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, publikuje v odborných právnických časopisech a je autorem řady komentářů, monografií a učebnic z oboru občanského a finančního práva.

Petr Liška z pódia poděkoval hned několikrát, nejprve za cenu, již získal. „My podnikoví právníci se občas cítíme ve stínu ostatních právnických profesí. Je to pro nás velké povzbuzení,“ řekl. „Druhé poděkování patří mým zaměstnavatelům České spořitelně, Univerzitě Karlově a Západočeské univerzitě za to, že mě stále ještě zaměstnávají a stojí o mé myšlenky,“ nechal se slyšet.

Právník roku je největší česká celojustiční akce. Ocenění se letos udělovalo v pěti odborných (občanské právo, trestní právo, správní právo, rodinné právo a insolvenční právo) a třech speciální kategoriích (Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy). Udělovala se rovněž zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii, která je určena pro výjimečné příležitosti a výjimečné advokáty za celoživotní práci.

Záznam večera lze najít na webu České advokátní komory.

Galerie


Na snímku zleva Vladimír Jirousek (předseda ČAK), Ladislav Krym, Jakub Drápal, Jana Zwyrtek Hamplová, Vítězslav Dohnal, Zdeněk Šťastný, Lubomír Ptáček, Petr Ritter, Petr Liška, Jolana Maršíková, Robert Fremr, Tomáš Sokol (cena za nejčtenější článek na portálu epravo.cz) a Miroslav Chochola (ředitel společnosti epravo.cz). Foto: ČAK

Fakulta právnická

Pavel KORELUS

04. 02. 2020


Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala vyznamenání

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

08. 04. 2021

Fakulta zdravotnických studií posiluje spolupráci s Českou asociací sester

Absolventi Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

29. 03. 2021