Pavel Mentlík byl inaugurován děkanem Fakulty pedagogické

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Děkan Pavel Mentlík byl ve středu 12. února symbolicky uveden do své funkce v čele Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Pro Pavla Mentlíka se vyslovil Akademický senát Fakulty pedagogické ve volbě dne 5. června 2019. Jeho kandidaturu podpořilo 15 z 21 senátorů FPE. Stal se tak nástupcem dosavadního děkana Miroslava Randy. Své čtyřleté funkční období zahájil Pavel Mentlík 1. října 2019.

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (*1971) vystudoval učitelství biologie a geografie na Fakultě pedagogické ZČU, od roku 2000 tu působí jako pedagog, přičemž od roku 2012 je vedoucím oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigogiky. Jeho hlavním odborným zájmem je geomorfologie a didaktika geografie. Doktorát získal v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se v roce 2011 také habilitoval. Od roku 2016 zastupoval Pavel Mentlík Fakultu pedagogickou v Akademickém senátu ZČU, o dva roky později byl zvolen také do senátu fakultního, jehož se stal předsedou.

„Na děkana jsem nekandidoval sám za sebe, ale s týmem proděkanů. Velmi si cením jejich důvěry a úsilí, které vkládají do naší společné práce,“ uvedl při svém inauguračním projevu Pavel Mentlík, který je nejmladším děkanem v historii Fakulty pedagogické ZČU.

„Je čím dál více patrné, že svět kolem nás se dynamicky mění. Přemýšlíme, jaké odborníky máme vychovávat a na jaké profese máme naše studenty připravovat. Je ale jisté, že výchova těch, kteří budou učit naše děti, bude stále patřit mezi ty nejdůležitější úkoly vysokého školství,“ řekl při slavnostní inaguraci rektor ZČU Miroslav Holeček. „Vím, že nový děkan si je toho velmi dobře vědom. Má pevné odhodlání a velkou energii bojovat za fakultu a její dobré jméno,“ doplnil.

Už jako kandidát na funkci děkana uvedl Pavel Mentlík, že za důležité považuje zefektivnit výuku, získat a udržet institucionální akreditaci pro oblast učitelství a rozvíjet síť partnerských škol. Za svoji dlouhodobou prioritu označil také zvyšování mezd všech pracovníků fakulty. Ve svém inauguračním projevilu připomněl, že chce posílit týmovou spolupráci, mezioborový dialog a rozvoj výzkumných směrů, které se pro fakultu stanou reprezentativní. „Postupný rozvoj kvalitní týmové vědecké práce je jednou ze základních podmínek rozvoje naší fakulty,“ uvedl.

Inaugurace, jíž byli kromě rektora ZČU Miroslava Holečka přítomni děkani a proděkani fakult ZČU, děkani a proděkani pedagogických a přírodovědeckých fakult ČR, zástupci Plzeňského kraje, členové akademické obce a další hosté, se symbolicky uskutečnila v aule budovy ZČU v Jungmannově ulici, v prostorách, kde byl Pavel Mentlík asi před dvěma desítkami let, jak zmínil ve své řeči, promován učitelem biologie a geografie.

foto: Tomáš Liška

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

12. 02. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020

Podnikatelská soutěž Invest Day zná vítěze

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

26. 11. 2020