Technické fakulty Západočeské univerzity zvou na Večer otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Uchazeči o studium i zájemci z řad široké veřejnosti mají ještě jednu šanci seznámit se s prostředím všech tří technických fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická totiž téměř měsíc od společného dne otevřených dveří připravily Večer otevřených dveří. Uskuteční se ve čtvrtek 27. února od 16 do 18 hodin. V porovnání se dnem otevřených dveří fakulty nabídnou příchozím individuálněji zaměřený program s cílem poskytnout co nejobsáhlejší informace o studiu.

Fakulta aplikovaných věd (Technická 8) zapojí všech šest kateder, tedy katedru fyziky, katedru geomatiky, katedru informatiky a výpočetní techniky, katedru kybernetiky, katedru matematiky a katedru mechaniky. Jejich zástupci připravují ukázky robotiky i unikátních materiálů, návštěvníky pozvou také do virtuální reality a představí jim geomatiku kolem nás. V neuroinformatické laboratoři budou moci příchozí rozjet model vláčku vlastní myšlenkou, s dalšími vědeckými disciplínami se seznámí prostřednictvím plazmových depozičních systémů, skenovací elektronové mikroskopie nebo biokybernetiky. K vidění bude také speciální závodní kombinéza či takzvaný virtuální dvojník.

Od 17 hodin podají uchazečům informace o přijímacím řízení i studijních programech proděkani Miloš Železný a Pavel Baroch, kteří také zodpovědí veškeré dotazy.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu aplikovaných věd ZČU možné podávat přihlášky do bakalářských studijních programů do 31. 3. a do navazujících magisterských programů buď do 25. 5. v případě Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, nabízených v rámci sdruženého studia ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, nebo do 8. 6. u ostatních navazujících magisterských programů.

 

Fakulta strojní (Univerzitní 22) chystá půlhodinové prohlídky laboratoří pěti kateder. Do prostor, v nichž sídlí katedra energetických strojů a zařízení, katedra technologie a obrábění, katedra konstruování strojů, katedra materiálu a strojírenské metalurgie a katedra průmyslového inženýrství a managementu, se budou skupiny vydávat v 16:05, 16:30 a 17:30 hodin. Prohlídky budou začínat ve vestibulu u kavárny CrossCafe.

Od 17 do 17:30 hodin bude možné v posluchárně s označením UP 101 vyslechnout informativní přednášku pro uchazeče, která představí studium na Fakultě strojní včetně toho, jak vypadá přijímací řízení.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu strojní ZČU možné podávat přihlášky pro bakalářské programy do 15. 4. a pro navazující a doktorské studijní programy do 31. 5. 2020.

 

Fakulta elektrotechnická (Univerzitní 26) nabídne příchozím veškeré informace o studiu už ve vstupní hale budovy, kde budou připraveni nejen zástupci studijního oddělení, ale také proděkan Jiří Tupa. Uchazeči se dozvědí, proč studovat právě elektrotechniku a co studium obnáší. Výuku zajišťují katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, katedra elektroenergetiky a ekologie, katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, katedra technologií a měření a katedra teoretické elektrotechniky.

Chybět nebudou ani prohlídky zajímavých prostor, díky nimž se zájemci vydají například na střechu fakulty, kde funguje minipark obnovitelných zdrojů energie s malou větrnou i fotovoltaickou elektrárnou, tepelným čerpadlem, solárními kolektory a fotovoltaickými panely. Fakulta dále zpřístupní akreditovanou elektrotechnickou laboratoř pro zkoušky elektromagnetické kompatibility nebo laboratoř Aerosol Jet s unikátním zařízením, jež dovede ve velmi tenkých vrstvách nanášet široké spektrum materiálů využívaných v moderní tištěné elektronice. Čtvrtou zastávkou pak bude laboratoř výkonové elektroniky a elektrických pohonů, kde se studenti seznamují se základy výkonové elektroniky i různými řídicími algoritmy použitými pro řízení pohonů.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu elektrotechnickou ZČU možné podávat přihlášky pro bakalářské i pro navazující magisterské a doktorské studijní programy shodně do 15. 4. 2020.

 

Podrobnosti k Večeru otevřených dveří technických fakult ZČU včetně informací o dopravní dostupnosti najdou zájemci na webu technika.zcu.cz.

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 02. 2020


Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020

Jak připravit absolventy na svět průmyslu 4.0? Odpovědi přinese výzkum

Absolventi Studium Tisková zpráva

Fakulta strojní

05. 08. 2020

Dětská univerzita Fakulty pedagogické hledá jméno pro maskota

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

17. 07. 2020