Profesor Hodonský představil svoji malířskou tvorbu v galerii Nová síň

University Public Exhibition

Zájemci o dílo akademického malíře Františka Hodonského teď mohou zamířit do galerie Hollar.

Profesor František Hodonský, akademický malíř působící na katedře výtvarné kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, představil studentům vlastní malířskou tvorbu z posledních patnácti let.

Výstava maleb Přiznaná krajina se v pražské galerii Nová síň konala od 5. 2. do 1. 3. a návštěvníkům nabídla jak expresivní obsah, tak monochromně řešené struktury. Námětem maleb profesora Hodonského se často stávají lužní krajiny a přírodní scenérie. „Hodonského tvorba vykazuje od počátku rysy soustředěného úsilí o dosažení cíle, jímž rozhodně není prosté zpodobování viděného nebo snad jakákoli estetizace," řekl kurátor výstavy Ivan Neumann.

Zájemci o dílo Františka Hodonského mají další možnost od 4. 3., kdy představí svou tvorbu grafickou, převážně dřevořezy a dřevoryty, v pražské galerii Hollar.

Gallery


Faculty of Education

Věra Uhl Skřivanová

02. 03. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021