ZČU spustila web s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze

covid-19 Studenti Zaměstnanci

V souvislosti s aktuálním vývojem koronavirové epidemie v ČR vznikla webová stránka se všemi souhrnnými informacemi k aktuálním opatřením pro studenty i zaměstnance Západočeské univerzity. Stránka bude průběžně aktualizována

Západočeská univerzita spustila stránku zcu.cz/covid19 ve středu 18. března. Všechny potřebné informace díky ní na jednom místě najdou studenti a zaměstnanci, třetí odkaz vede na portál Info ZČU a filtruje z něj pouze zprávy se štítkem COVID-19. Stránka bude v provozu po dobu vyhlášení nouzového stavu v ČR.

Studenti najdou na webu odpovědi na často kladené dotazy, týkající se například provozu knihoven a kolejí nebo návod, jak správně postupovat v případě, že se necítí zdrávi. Zvláštní oddíl informací se věnuje výuce na ZČU během nouzového stavu – konzultacím, zkouškám, přijímacím zkouškám i celoživotnímu vzdělávání či Univerzitě třetího věku.

Prostřednictvím mailu hotline-studenti@rek.zcu.cz se mohou studenti obracet na prorektorku pro studijní a pedagogickou činnost Blanku Šedivou.

Zaměstnancům jsou na stránce k dispozici obecné informace od koordinace krizových zařízení na ZČU přes složení krizového štábu po informace o tom, co dělat po návratu ze zahraničí, nebo o domácí karanténě. Dozvědí se také, v jakém režimu fungují během nouzového stavu pracoviště ZČU.

Kontaktní osobou pro dotazy zaměstnanců je na mailu hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz vedoucí Odboru lidských zdrojů Lenka Caisová.

Informace pro studenty i pro zaměstnance budou průběžně aktualizovány.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

18. 03. 2020


Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

05. 02. 2021

Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021