Fakulta elektrotechnická akreditovala a nabízí nový studijní program pro kombinované studium

Studium Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni získala akreditaci pro kombinovanou formu studia navazujícího magisterského programu Aplikovaná elektrotechnika v rámci takzvané institucionální akreditace.

Fakulta elektrotechnická úspěšně akreditovala studijní program Aplikovaná elektrotechnika, který bude uskutečňován v kombinované formě studia. Tento studijní program je určen zejména uchazečům, kteří již pracují, ukončili bakalářské studium a chtějí pokračovat v dalším studiu při zaměstnání. Uchazeči o studijní program si mohou zvolit zaměření na skupinu předmětů ze silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, díky čemuž budou po absolvování studia velmi adaptabilní na požadavky v budoucím zaměstnání.  

„Rozsah a určitá univerzálnost magisterského kombinovaného programu Aplikovaná elektrotechnika umožňuje nalézt absolventům uplatnění nejen v elektrotechnickém průmyslu při vývoji a výrobě nových zařízení nebo při projektování a řízení energetických systémů, ale také v mezioborových profesích, kde je třeba komplexně kvantifikovat vlastnosti procesů a vytvářet funkční nástroje pro jejich zdokonalování,“ říká děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka. 

Jedná se zároveň o první studijní program, který byl na ZČU akreditován v rámci institucionální akreditace, již ZČU získala pro všechny bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v oblasti vzdělávání Elektrotechnika, která přináší fakultě větší míru svobody, ale zároveň také zodpovědnosti.

„FEL může v rámci ZČU po dobu deseti let rozhodovat o vzniku nebo zrušení studijních programů a zároveň je schopna flexibilně reagovat na požadavky zaměstnavatelů a programy upravovat dle toho, co se od absolventů v budoucnosti bude očekávat, doplňuje proděkan pro vzdělávací činnost Roman Pechánek.

Přihlášku do kombinovaného programu Aplikovaná elektrotechnika je možné podat elektronickou cestou do 10. 5. 2020.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

09. 04. 2020


ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 03. 2021

Výstava připomíná cestovatele Jiřího Hanzelku

Absolventi Spolupráce Veřejnost

Fakulta filozofická

05. 02. 2021

UJP spustil přihlášky na Mezinárodní letní jazykovou školu

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

15. 02. 2021