Západočeská univerzita přešla na zmírněný režim

covid-19 Studium Tisková zpráva

Studenti všech ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia na Západočeské univerzitě v Plzni mohou dle ustanovení Ministerstva zdravotnictví ČR od pondělí 27. dubna docházet na individuální nebo skupinové konzultace čítající nejvýše pět osob. Pro další vývoj situace univerzita připravila dva možné scénáře.

Díky vládou stanovenému zmírnění dosavadních opatření, které začalo na vysokých školách platit 20. dubna pro studenty posledních ročníků, od 27. dubna i pro ostatní ročníky, mohou studenti navštěvovat konzultace a absolvovat jak běžné zkoušky, tak posléze i státní závěrečné zkoušky. Neprobíhá tedy standardní kontaktní výuka, ale konzultace předem domluvené s vyučujícími. Aby se student mohl konzultací zúčastnit, musí být bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virovému onemocnění, nesmí mít nařízenou karanténu a musí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u něj nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění.

Individuální konzultace nebo zkoušení může proběhnout za přítomnosti maximálně 5 osob. Při splnění výše uvedených podmínek mohou studenti rovněž navštívit knihovny a studovny, účastnit se laboratorních prací nebo praktické výuky. Vypsání konzultací či dalších forem výuky však závisí na rozhodnutí každého pedagoga – jedná se o možnost, nikoli povinnost, a to zejména u pedagogů spadajících do ohrožené skupiny, u níž se vyžaduje zvýšená obezřetnost.

Vedení ZČU i na základě vyjádření ministra školství Roberta Plagy nepředpokládá, že by v tomto semestru byla ještě zahájena klasická kontaktní výuka. Harmonogram proto upraví tak, aby umožnil zdárné zakončení akademického roku. To může znamenat například vypsání termínů zkoušek v červenci a srpnu nebo odklad termínu konce semestru.

Vedení ZČU počítá s tím, že až se studenti budou moci vrátit do školy, bude následovat dvoutýdenní intenzivní bloková výuka v těch předmětech, kde výuku není možné plně realizovat distanční formou. To se týká zejména nejrůznějších praktických cvičení, laboratorních měření apod. Podíl takovéto výuky je velmi individuální a liší se podle fakult i podle studijních oborů.

Klíčové však je právě datum, kdy bude studentům umožněn návrat do školy. Vedení ZČU se připravuje na dva scénáře. Optimistická varianta vychází z předpokladu, že by studenti nastoupili během června. Většina předmětů by se tedy odučila distančně a v závislosti na charakteru předmětu a rozhodnutí vyučujících by touto formou mohly proběhnout i některé zkoušky. Ty předměty, kde je nutná osobní účast, by se uskutečnily ve zmíněné blokové výuce během června. Zároveň by už v červnu začaly státní závěrečné zkoušky, které by se konaly i během prázdnin a případně ještě na začátku září. Nový semestr by v takovém případě mohl začít dle harmonogramu.

Pesimistická varianta počítá s nástupem studentů až v září. V takovém případě by plánovaná bloková výuka prakticky zaměřených předmětů musela proběhnout až na začátku září, což by se promítlo jak do termínů mnoha běžných zkoušek, tak i státních závěrečných zkoušek. Zimní semestr by pak začal nejméně s dvoutýdenním zpožděním, což by znamenalo také pozdější ukončení výuky, která by tak tentokrát probíhala ještě v lednu.

Podrobnější informace studenti naleznou na speciálním webu k opatřením v době nouzového stavu nebo na stránkách fakult.

Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 04. 2020


Západočeská univerzita začne testovat zaměstnance

covid-19 Tisková zpráva Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 03. 2021

Studentky na běžkách vybojovaly stříbro a bronz

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

05. 02. 2021

Začaly kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Odbor transfer a smluvní výzkum

19. 02. 2021