Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

14 September

14. září, 08:00

Plzeň, Univerzitní 22

Konference Seminář Univerzita

Ústav jazykové přípravy uspořádá ve dnech 14. - 15. 9. 2020 další ročník putovní konference Den s jazyky, předchozí ročníky se uskutečnily na Vysoké škole ekonomické Praha či na Fakultě filozofické Univerzity Karlovy.

Určeno pro: pedagogy i studenty cizích jazyků
Kontakt: Kateřina Štroblová - stroblov@ujp.zcu.cz
Více informací na: www.ujp.zcu.cz

Konference s workshopy umožní setkání zástupců jazykového vzdělávání (pedagogů i studentů jazykových oborů) všech vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Následný vzdělávací seminář pro učitele z jazykových pracovišť a studenty jazykových oborů bude vedený zahraničním odborníkem.

Organizace konference se ujme Ústav jazykové přípravy ZČU, ale mezi přispěvateli budou i zástupci dalších jazykových pracovišť ZČU. Konference se sérií workshopů poslouží nejen ke sdílení nejnovějších požadavků v oblasti jazykového vzdělávání, ale také k prohloubení existujících kontaktů a k navázání nové spolupráce. Akce se zúčastní i zahraniční odborníci, kteří přednesou své příspěvky z oblasti nejnovějších poznatků na poli jazykového vzdělávání a následně bude zahraničním odborníkem vedeno školení zaměřené na inovaci výukových metod založené na předešlém publikovaném výzkumu (Scaffolded Language Emergence in the Classroom). Jedním z témat konference je i propojování jazykového vzdělávání s dalšími vědními či uměleckými oblastmi, plenární přednášky budou proto obohaceny o hudební doprovod zajištěný ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň, kde UJP provádí dlouhodobý výzkum právě v oblasti jazykového vzdělávání.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Daniela Kopřivová

14. 09. 2020, 08:00


26 November
Konference Studenti Věda

6. studentská vědecká konferenci FZS

online


Fakulta zdravotnických studií

26. 11. 2020, 08:30

19 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

19. 10. 2020, 10:00

12 November
Konference Univerzita Veřejnost

Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání

online


Fakulta ekonomická

12. 11. 2020, 09:00