Fakulty ZČU připravují plán výuky v novém režimu. Studenti získají informace e-mailem

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Podle usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 týkajícího se dalšího zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství se mohou studenti od 11. května účastnit prezenční výuky až v 15členných skupinách. Na nový režim se připravuje také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Jednotlivé fakulty či přímo vyučující budou přesné informace o výuce zasílat studentům e-mailem.

Plán výuky pro skupiny o maximálním počtu 15 osob fakulty Západočeské univerzity připravují v tomto týdnu. Důraz budou klást na prakticky zaměřené předměty, které nelze vyučovat distančním způsobem. Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, si však stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech. Přesné informace pak získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. Studenti tak nemusejí složitě zjišťovat, kdy mají přijít do školy a které předměty se budou vyučovat. Vše se s dostatečným předstihem dozví z e-mailu zaslaného fakultou či vyučujícím.

„Nový režim na vysokých školách samozřejmě neznamená, že opět začne standardní výuka. Další zmírnění nám však přineslo nové možnosti a zjednodušilo situaci, abychom studentům mohli poskytnout vhodné podmínky pro splnění jednotlivých předmětů a postup do dalšího ročníku či řádné ukončení studia,“ komentuje nové vládní opatření rektor ZČU Miroslav Holeček.

I ve zmírněném režimu je účast na výuce dobrovolná. Avšak vzhledem k tomu, že cílem je umožnit dokončení všech předmětů, předpokládají pedagogové, že studenti pozvaní na výukové akce tuto možnost využijí.

I nadále platí, že účastníci nesmějí mít akutní zdravotní obtíže odpovídajících virovému onemocnění, nesmějí mít nařízenou karanténu a musejí před první výukovou akcí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u nich nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění.

Celouniverzitní

Šárka Stará

06. 05. 2020


Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta ekonomická

31. 07. 2020

Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020

Premiéra ZČU na virtuálních vzdělávacích veletrzích

Spolupráce Studium Univerzita

International Office

20. 07. 2020