Fakulty ZČU připravují plán výuky v novém režimu. Studenti získají informace e-mailem

covid-19 Studium Tisková zpráva

Podle usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 týkajícího se dalšího zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství se mohou studenti od 11. května účastnit prezenční výuky až v 15členných skupinách. Na nový režim se připravuje také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Jednotlivé fakulty či přímo vyučující budou přesné informace o výuce zasílat studentům e-mailem.

Plán výuky pro skupiny o maximálním počtu 15 osob fakulty Západočeské univerzity připravují v tomto týdnu. Důraz budou klást na prakticky zaměřené předměty, které nelze vyučovat distančním způsobem. Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, si však stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech. Přesné informace pak získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. Studenti tak nemusejí složitě zjišťovat, kdy mají přijít do školy a které předměty se budou vyučovat. Vše se s dostatečným předstihem dozví z e-mailu zaslaného fakultou či vyučujícím.

„Nový režim na vysokých školách samozřejmě neznamená, že opět začne standardní výuka. Další zmírnění nám však přineslo nové možnosti a zjednodušilo situaci, abychom studentům mohli poskytnout vhodné podmínky pro splnění jednotlivých předmětů a postup do dalšího ročníku či řádné ukončení studia,“ komentuje nové vládní opatření rektor ZČU Miroslav Holeček.

I ve zmírněném režimu je účast na výuce dobrovolná. Avšak vzhledem k tomu, že cílem je umožnit dokončení všech předmětů, předpokládají pedagogové, že studenti pozvaní na výukové akce tuto možnost využijí.

I nadále platí, že účastníci nesmějí mít akutní zdravotní obtíže odpovídajících virovému onemocnění, nesmějí mít nařízenou karanténu a musejí před první výukovou akcí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u nich nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění.

Celouniverzitní

Šárka Stará

06. 05. 2020


Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

05. 02. 2021

Menza bude od 1. března do odvolání vydávat pouze jídla s sebou

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 02. 2021

Začaly kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Odbor transfer a smluvní výzkum

19. 02. 2021