Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Roman Kodet z katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) obdržel prestižní výzkumný grant agentury Japan Foundation při japonském ministerstvu zahraničí. Tato podpora mu umožní další prohloubení výzkumu dějin Japonska 19. století, k nimž již publikoval řadu studií a dvě vysoce ceněné odborné monografie. Předmětem jeho zájmu tentokrát bude, jak se vyvíjel pohled Západu na Japonsko v polovině 19. století.

Projekty Japan Foundation jsou nejvýznamnějšími projekty podpořenými japonskou vládou. Na výzkumné stáže spojené s pobytem v Japonsku se každoročně hlásí několik set uchazečů z celého světa, z nichž uspěje přibližně stovka. Přidělení grantu je tak prestižní a ne příliš obvyklou záležitostí.

Podpořený projekt Romana Kodeta má název Western Perception of Japan in the Bakumatsu Period a bude se zabývat tím, jak se vyvíjel pohled západního světa na Japonsko v éře bakumatsu (1853-1868), tedy v době určitého přerodu, kdy se v důsledku příchodu cizinců hroutil režim tokugawských šógunů, který existoval více než 250 let. „Do poloviny 19. století bylo Japonsko pro většinu Evropanů a Američanů spíše záhadou. V kontaktu, a to velmi přísně regulovaném, s ním byli pouze Nizozemci, jejichž zkušenosti a poznatky však nebyly v západním světě příliš rozšířené. Pro západní diplomaty, námořníky či  obchodníky tak bylo setkání s Japonskem něčím naprosto unikátním a novým. Otevřely se jim dveře ke zcela odlišné kultuře a civilizaci,“ přibližuje Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU část období, na které se ve svém projektu zaměřuje. „Trvalo ale poměrně dlouhou dobu, než cizinci zjistili, že některé jejich předpoklady o Japonsku byly mylné, např. představa, že se jedná v podstatě o zmenšeninu Číny, tedy zemi, kterou Západ v té době již poměrně dobře znal,“ popisuje plzeňský historik. „Přestože cizinci Japonsko vnímali jako nebezpečnou zemi, začali se o japonskou kulturu a dějiny živě zajímat. Pro mnohé to byl někdy až ohromující zážitek, který přirovnávali k cestě na jinou planetu,“ dokresluje Roman Kodet období, kdy se západní svět seznamoval s japonskou kulturou. Právě toto období, jež stojí u počátku fascinace Západu Japonskem, bude projekt zkoumat. Klíčové je, že z hlediska toho, jak se vyvíjel pohled cizinců na Japonsko, nebyla tato část dějin v úplnosti nikdy zpracována. Roman Kodet proto doufá, že výsledkem projektu bude nový pohled na tuto důležitou pasáž nejen japonských dějin.

Pokud to pandemie koronaviru dovolí, měl by Roman Kodet absolvovat pobyt v Japonsku v druhé polovině roku 2020. Výsledky své vědecké práce pak plánuje zveřejnit v zahraničních odborných časopisech, oslovit chce například i časopis Monumenta Nipponica, který patří mezi nejvýznamnější japanologické časopisy na světě. Dalším výstupem by měla být odborná monografie. „Samotný výzkum bude poměrně zajímavý - zaměřený na dějiny mentalit a vnímání dvou zcela odlišných kultur. Výsledky bych rád prezentoval v maximální možné míře a chci je také využít pro novou monografii, kterou už delší dobu nosím v hlavě,“ plánuje Roman Kodet, který má na svém kontě kromě mnoha odborných a popularizačních studií také například publikaci Války samurajů (2015), jež v roce 2016 získala Cenu Miroslava Ivanova pro autory do 39 let, a knihu Příběh samurajů (2018), která si poté, co byl její náklad  během necelých dvanácti měsíců vyprodán, vyžádala dotisk a měla velmi pozitivní ohlas i v rámci akademické obce. Obě knihy vydalo nakladatelství Epocha.

Udělení grantu je výsledkem dlouhodobé práce Centra japonských studií při katedře  historických věd Fakulty filozofické ZČU, jehož cílem je podporovat studium japonských dějin a kultury. Centrum, které Roman Kodet v roce 2018 založil a vede, také významně přispívá ke spolupráci ZČU s japonskými univerzitami a dalšími institucemi. Díky podpoře domovské katedry historických věd se nám podařilo uzavřít smlouvu o studentské a akademické mobilitě s Doshisha University v Kjótu a partnerství s Kokushikan University v Tokiu. Velmi plodnou spolupráci jsme navázali s Informačním a kulturním centrem při Velvyslanectví Japonska v ČR a dalšími domácími institucemi, jež se věnují japonským dějinám,“ uvádí Roman Kodet, který se svými kolegy z Centra japonských studií přibližuje Japonsko veřejnosti také prostřednictvím řady přednášek. V současné době v rámci Centra japonských studií provádí profesor Takaši Hosoda z Tokia výzkum týkající se působení japonských společní v Plzni. K dalšímu rozšíření spolupráce s japonskými partnery přispěje i grant agentury Japan Foundation.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

15. 05. 2020


Vyšlo první číslo Z, nového časopisu Západočeské univerzity

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 04. 2021

Laureáti cen Grafika roku 2020

Úspěchy Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

29. 04. 2021

Plzeň uctila památku válečných hrdinů

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 05. 2021