Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS připravila cyklus přednášek pro seniory Efektivní trénink paměti. Certifikovaná trenérka Lenka Kroupová je naučí využívat cvičení pro rozvoj krátkodobé paměti a neopomene ani koncentrační cvičení.

Od poloviny 20. století se zvyšuje průměrný věk obyvatelstva, a proto je nutné zaměřovat se na kvalitu života stárnoucí populace, její integraci ve společnosti a autonomii rozhodování do nejpokročilejšího věku. Mezi nejefektivnější nástroje patří trénování všech základních kognitivních funkcí, tedy pozornosti, orientace, paměti, slovní produkce, jazyka a zrakově-prostorových schopnosti. Trénování působí preventivně proti Alzheimerově chorobě, zvyšuje soběstačnost a prodlužuje nezávislost seniorské populace. Podporuje tak setrvání seniorů v domácím prostředí.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni na to reaguje cyklem přednášek Efektivní trénink paměti, který se bude konat od září do prosince 2020 a je určen právě seniorům

Cíl projektu? Seznámit seniory s principy, metodami a cvičeními pro využití a rozvoj paměti, které mohou uplatnit v každodenním životě. Dojde na cvičení pro rozvoj krátkodobé i dlouhodobé paměti, mnemotechniky, koncentrační cvičení pozornosti, práci s textem, cvičení orientace a další. To vše s Lenkou Kroupovou, certifikovaným trenérem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging III. stupně. Efektivní trénování paměti se bude konat ve 12 lekcích během šesti setkání. Účastníci absolvují test na paměťové funkce.

Přednášky se uskuteční v budově fakulty v Husově ulici 11 v Plzni vždy od 15 hodin, v případě nutnosti on-line. Bližší informace obdrží účastníci po přihlášení. Přihlášku si mohou stáhnout a vyplněnou ji zaslat na adresu suchano@kos.zcu.cz. S případnými dotazy se lze obrátit na telefonní čísla 377633771 nebo 604775363.

Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro účastníky je zdarma.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

26. 05. 2020


Katedra hudební výchovy a kultury hrála pro Hospic sv. Lazara

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

29. 09. 2020

Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Sport Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 09. 2020