Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Cooperation University Public

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Němčina nad zlato je projekt, s nímž chce letos Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU zaujmout porotu Evropské jazykové ceny Label.

Prestižní ocenění uděluje od roku 2002 Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace ministerstva zahraničí, s cílem podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní.

Projekt Němčina nad zlato zprostředkovává partnerství mezi středními školami a firmami (výuka, exkurze, praxe) a zároveň za pomoci jazykové animace motivuje žáky k efektivnímu procvičení odborné slovní zásoby a překonání strachu z mluvení. Cílem je, aby žákům učení jazyka dělalo radost a inspirovalo je k další profesní dráze. Aktuálně se do projektu zapojilo pět škol z celé ČR, kde se na financování němčiny formou jazykové animace podílí devět firem.

Tandem popisuje jazykovou animaci jako nekonvenční a hravou metodu, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti (více v přiloženém videu). Evropskou jazykovou cenu Label získal za kurzy pro jazykové animátory už v roce 2008.

Do výzvy Evropská jazyková cena Label obdržel Dům zahraniční spolupráce 46 přihlášek. Němčina nad zlato je mezi těmi, kterým se podařilo postoupit do užšího druhého kola, jež se bude konat 18. 6. Zástupci organizací při něm představí své projekty členům odborné poroty, která pak rozhodne o udělení ceny.

Video


University-wide

Pavel KORELUS

01. 06. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021