Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Němčina nad zlato je projekt, s nímž chce letos Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU zaujmout porotu Evropské jazykové ceny Label.

Prestižní ocenění uděluje od roku 2002 Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace ministerstva zahraničí, s cílem podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní.

Projekt Němčina nad zlato zprostředkovává partnerství mezi středními školami a firmami (výuka, exkurze, praxe) a zároveň za pomoci jazykové animace motivuje žáky k efektivnímu procvičení odborné slovní zásoby a překonání strachu z mluvení. Cílem je, aby žákům učení jazyka dělalo radost a inspirovalo je k další profesní dráze. Aktuálně se do projektu zapojilo pět škol z celé ČR, kde se na financování němčiny formou jazykové animace podílí devět firem.

Tandem popisuje jazykovou animaci jako nekonvenční a hravou metodu, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti (více v přiloženém videu). Evropskou jazykovou cenu Label získal za kurzy pro jazykové animátory už v roce 2008.

Do výzvy Evropská jazyková cena Label obdržel Dům zahraniční spolupráce 46 přihlášek. Němčina nad zlato je mezi těmi, kterým se podařilo postoupit do užšího druhého kola, jež se bude konat 18. 6. Zástupci organizací při něm představí své projekty členům odborné poroty, která pak rozhodne o udělení ceny.

Video


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

01. 06. 2020


Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020

Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020