Fakulty Západočeské univerzity rozšiřují své aktivity v Karlovarském kraji

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Působení fakult Západočeské univerzity (ZČU) v Karlovarském kraji se v akademickém roce 2020/21 rozšíří. Klíčový podíl na tom má finanční podpora Karlovarského kraje a města Cheb. Kromě Fakulty ekonomické, která nabízí nový studijní program Marketingové řízení, bude v Chebu působit i Fakulta pedagogická, která svým programem pro učitele 1. stupně základních škol chce pomoci řešit problém nedostatku kvalifikovaných učitelů. Jejím cílem je otevřít v Chebu svoji stálou pobočku.

„Velmi si vážíme toho, že se podařilo rozšířit aktivity Západočeské univerzity v našem kraji, a to už od příštího akademického roku. Karlovarský kraj považuje spolupráci s univerzitou za velmi významnou pro náš region, který nemá na svém území veřejnou vysokou školu. Proto jsme podpořili jednak výuku učitelů 1. stupně, kteří si v rámci programu celoživotního vzdělávání budou moci v chebské budově školy doplnit kvalifikaci na Fakultě pedagogické, naše podpora také směřuje k aktivitám Fakulty ekonomické. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů především na základních školách a toto je přesně cesta, která nám pomůže problém vyřešit,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Fakulta pedagogická ZČU otevře v akad. roce 2020/21 v Chebu program celoživotního vzdělávání, který umožní doplnění kvalifikace učitelům prvního stupně. O program, který má v karlovarském regionu pomoci snížit počet nekvalifikovaných pedagogů na 1. stupni základních škol, má zájem přibližně osmdesát učitelů. Do prvního ročníku jich může nastoupit třicet. S dalšími uchazeči tak fakulta počítá pro následující roky. Do budoucna pak zvažuje svoji nabídku v Karlovarském kraji ještě rozšířit i pro učitele 2. stupně.

Výuka bude probíhat jedenkrát týdně v chebské budově Západočeské univerzity v Hradební ulici, kde působí Fakulta ekonomická. Díky dotaci Karlovarského kraje ve výši 1 milionu korun bude studium poskytováno bezplatně. Finanční podpora města Cheb, která se bude pohybovat kolem 300 tis. korun, umožní nakoupit materiální vybavení, zejména pomůcky pro výuku výtvarné, hudební a tělesné výchovy. „Cílem naší fakulty je otevřít v Chebu stálou pobočku, která by umožňovala efektivně řešit nedostatek učitelů s odpovídající kvalifikací a aprobací a další problémy regionálního školství,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Postupně by tak mělo v Chebu vznikat zázemí, které umožní kvalitní a dlouhodobé působení Fakulty pedagogické v Karlovarském kraji.

Fakulta ekonomická rozšířila v Chebu pro akad. rok 2020/21 nabídku studijních programů.  Její činnost podpoří nyní Karlovarský kraj částkou 2,5 mil. Kč a město Cheb částkou 600 tis. Kč. „Díky těmto finančním podporám můžeme rozvíjet vzdělávání v regionu. Vedle již tradičního bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management nabízíme v Chebu zcela nový program Marketingové řízení. Tímto reagujeme na požadavky zaměstnavatelů v regionu, především z oblasti služeb a cestovního ruchu,“ uvádí děkanka fakulty Michaela Krechovská.

Studium na Fakultě ekonomické nabízí také řadu možností, jak při studiu vycestovat do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta nabízí krátkodobé i dlouhodobé stáže na partnerských institucích po celém světě, studenti mají zároveň možnost absolvovat programy dvojího diplomu. Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení nabízí fakulta v prezenční formě studia. V případě splnění stanovených podmínek se studenti v rámci tohoto programu mohou zapojit do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v bavorském Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences). Možnost získat dvojí diplom mají také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management, který lze v Chebu studovat v kombinované formě. Double degree studium nabízí Fakulta ekonomická ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí student ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získá nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

„Jelikož donedávna reálně hrozilo, že ekonomická fakulta po 30 letech fungování Cheb opustí, jsem velmi potěšen vývojem v posledním měsíci, kdy se společnou iniciativou města Cheb a Karlovarského kraje podařilo nejen zajistit pokračování výuky ekonomických oborů, ale i rozšíření možností vzdělávání v Chebu o studium pro učitele 1. stupně ZŠ. Jednak to umožní činnost ZČU v Chebu ekonomicky stabilizovat, jednak tím napomůžeme zvýšit nízkou kvalifikovanost pedagogických sborů v kraji. Cheb dlouhodobě finančně podporuje činnosti univerzity a jsme připraveni přispět i na rozjezd jejích dalších oborů v našem městě,“ uvedl starosta města Cheb Antonín Jalovec.

Fakulta ekonomická ZČU působí v Karlovarském kraji od roku 1990. 1. července tomu bude přesně 30 let, co byla zřízena v Chebu a poskytuje zde vysokoškolské vzdělávání. Dlouhodobě pořádá také kurzy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku. Fakulta podporuje rozvoj a prosperitu regionu také prostřednictvím řady projektů aplikovaných právě v tomto kraji a řešených ve spolupráci s podniky i institucemi Karlovarského kraje.

Ke studiu na Fakultě ekonomické se mohu uchazeči hlásit v rámci druhého kola přijímacího řízení až do 31. července, a to prostřednictvím elektronické přihlášky. Podrobné informace naleznou na webových stránkách fakulty.

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 06. 2020


Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Výstava připomíná cestovatele Jiřího Hanzelku

Absolventi Spolupráce Veřejnost

Fakulta filozofická

05. 02. 2021