Učitelé ruštiny z Plzně a Plzeňského kraje se sešli v Ruském centru

Seminar University Public

V Ruském centru při Ústavu jazykové přípravy ZČU proběhl tradiční seminář pro učitele ruského jazyka. Setkání, které se mohlo konat již s osobní účastí učitelů, se věnovalo ukončení školního roku.

V rámci semináře se vyučující 19. června podělili o svoje zkušenosti z distančního vyučování ruštiny jako cizího jazyka v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19: posoudili plusy a minusy on-line výuky a problémy s ní spojené.

Součástí programu byla i přednáška Jany Sovákové z Fakulty pedagogické ZČU na téma Nové překlady literárních děl „ženské“ literatury do češtiny. Na závěr semináře byla zařazena prezentace a workshop Obrazy ženy v ruské a sovětské kinematografii, který vedla metodička Ruského centra Varvara Golovatina.

Setkání učitelů ruského jazyka na různá aktuální témata spojená s výukou ruštiny se v Ruském centru konají pravidelně jednou za měsíc. Vyvrcholením celého vzdělávacího cyklu je každoroční celorepublikový seminář rusistů. Letos se bude konat ve dnech 18.–19. září v Obchodní akademii v Mohelnici. Téma celého semináře zní Aktuální otázky současného ruského jazyka a literatury. Pro pořádání rusistických seminářů získalo oddělení slovanských jazyků UJP akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Institute of Applied Language Studies

Vlasta Klausová

10. 07. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021