Učitelé ruštiny z Plzně a Plzeňského kraje se sešli v Ruském centru

Seminář Univerzita Veřejnost

V Ruském centru při Ústavu jazykové přípravy ZČU proběhl tradiční seminář pro učitele ruského jazyka. Setkání, které se mohlo konat již s osobní účastí učitelů, se věnovalo ukončení školního roku.

V rámci semináře se vyučující 19. června podělili o svoje zkušenosti z distančního vyučování ruštiny jako cizího jazyka v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19: posoudili plusy a minusy on-line výuky a problémy s ní spojené.

Součástí programu byla i přednáška Jany Sovákové z Fakulty pedagogické ZČU na téma Nové překlady literárních děl „ženské“ literatury do češtiny. Na závěr semináře byla zařazena prezentace a workshop Obrazy ženy v ruské a sovětské kinematografii, který vedla metodička Ruského centra Varvara Golovatina.

Setkání učitelů ruského jazyka na různá aktuální témata spojená s výukou ruštiny se v Ruském centru konají pravidelně jednou za měsíc. Vyvrcholením celého vzdělávacího cyklu je každoroční celorepublikový seminář rusistů. Letos se bude konat ve dnech 18.–19. září v Obchodní akademii v Mohelnici. Téma celého semináře zní Aktuální otázky současného ruského jazyka a literatury. Pro pořádání rusistických seminářů získalo oddělení slovanských jazyků UJP akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

10. 07. 2020


Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020

Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

24. 11. 2020

Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

covid-19 Transfer Univerzita

Celouniverzitní

19. 11. 2020