Fakulta strojní jednala se společností ŠKODA JS o možnostech rozšíření spolupráce při výuce

Spolupráce Studium Univerzita

Prorektor Západočeské univerzity Vladimír Duchek, děkan Fakulty strojní Milan Edl a proděkan Jan Zdebor se setkali s místopředsedou představenstva a generálním ředitelem ŠKODA JS Františkem Krčkem, aby jednali o rozšíření spolupráce při výuce v oblasti technologie. Při této příležitosti navštívili také výrobní haly společnosti na Orlíku a v areálu bývalých Škodových závodů na Karlově v Plzni.

První část návštěvy proběhla na konci června v sídle společnosti ŠKODA JS a.s. na Orlíku. Setkání zástupců fakulty a místopředsedy představenstva a generálního ředitele Františka Krčka se neslo v duchu možností rozšíření spolupráce ŠKODA JS s Fakultou strojní. Zástupci univerzity navštívili výrobní a montážní haly společnosti včetně unikátní zkušebny pohonů regulačních orgánů pro jaderné reaktory, kde zkušební zařízení, takzvané stendy, pracují na parametrech reaktorů. Pohony regulačních orgánů ze ŠKODA JS fungují dnes v jaderných elektrárnách v České republice i na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajině i ve Finsku. Dále také na výzkumných reaktorech například v Rakousku nebo v Kazachstánu.

Druhé setkání se uskutečnilo tento týden v Reaktorové hale v areálu bývalých Škodových závodů na Karlově v Plzni, kde probíhá výroba vnitřních částí francouzských reaktorů EPR pro budovanou jadernou elektrárnu Hinkley Point C  ve Velké Británii a také výroba kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo pro české jaderné elektrárny. Po obou výrobních areálech provázel zástupce univerzity výrobní ředitel společnosti Karel Hegner.

V rámci společné domluvy se představitelé obou stran dohodli na přímém zapojení odborníků ze ŠKODA JS do výuky studijních programů v oblasti technologie.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

17. 07. 2020


Zápisy na Univerzitu třetího věku ZČU se blíží

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Univerzita třetího věku

31. 07. 2020

Cena rektora ZČU v soutěži Sportovec Plzně patří Janu Šindelářovi

Spolupráce Sport Univerzita

Celouniverzitní

23. 07. 2020

SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 07. 2020