Fakulta strojní jednala se společností ŠKODA JS o možnostech rozšíření spolupráce při výuce

Spolupráce Studium Univerzita

Prorektor Západočeské univerzity Vladimír Duchek, děkan Fakulty strojní Milan Edl a proděkan Jan Zdebor se setkali s místopředsedou představenstva a generálním ředitelem ŠKODA JS Františkem Krčkem, aby jednali o rozšíření spolupráce při výuce v oblasti technologie. Při této příležitosti navštívili také výrobní haly společnosti na Orlíku a v areálu bývalých Škodových závodů na Karlově v Plzni.

První část návštěvy proběhla na konci června v sídle společnosti ŠKODA JS a.s. na Orlíku. Setkání zástupců fakulty a místopředsedy představenstva a generálního ředitele Františka Krčka se neslo v duchu možností rozšíření spolupráce ŠKODA JS s Fakultou strojní. Zástupci univerzity navštívili výrobní a montážní haly společnosti včetně unikátní zkušebny pohonů regulačních orgánů pro jaderné reaktory, kde zkušební zařízení, takzvané stendy, pracují na parametrech reaktorů. Pohony regulačních orgánů ze ŠKODA JS fungují dnes v jaderných elektrárnách v České republice i na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajině i ve Finsku. Dále také na výzkumných reaktorech například v Rakousku nebo v Kazachstánu.

Druhé setkání se uskutečnilo tento týden v Reaktorové hale v areálu bývalých Škodových závodů na Karlově v Plzni, kde probíhá výroba vnitřních částí francouzských reaktorů EPR pro budovanou jadernou elektrárnu Hinkley Point C  ve Velké Británii a také výroba kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo pro české jaderné elektrárny. Po obou výrobních areálech provázel zástupce univerzity výrobní ředitel společnosti Karel Hegner.

V rámci společné domluvy se představitelé obou stran dohodli na přímém zapojení odborníků ze ŠKODA JS do výuky studijních programů v oblasti technologie.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

17. 07. 2020


Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

05. 02. 2021

Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021

Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 02. 2021