Výklenky zdi pražského kláštera zdobí malby od studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Veřejnost

Studentka ateliéru Malba Alice Pokorná vytvořila v barokním Poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze cyklus pěti nástěnných maleb na téma biblická krajina.

„Realizovala jsem jeden z návrhů, který jsem dělala před rokem jako maturitní práci na Střední umělecko-průmyslové škole Zámeček. Zadáním bylo udělat pětasedmdesát variant řešení pěti výklenků na téma biblické krajiny. Pak jsem vybrané návrhy jako závěrečnou práci zvětšovala. Na obhajoby maturit se byla podívat sestra Petra, která je restaurátorkou, a práce ji velmi zaujala. Po roce se mi z kláštera ozvali, že výklenky jsou připravené a můžu začít s realizací," popisuje studentka prvního ročníku ateliéru Malby. „Veřejný charakter práce této naší mladé studentky na prestižním a historickém místě hlavního města je výrazným oceněním její malby," uvedl vedoucí ateliéru Malba Aleš Ogoun.

Samotná realizaci maleb o velikosti 200 x 180 cm trvala studentce tři týdny a poslední výklenek na zdi Santiniho skvostu dokončila první červencové pondělí. Dílo na téma biblické krajiny znázorňuje přechod ze Starého zákona do Nového. „První obrazy z této série se noří v temnějších tónech. Krajina, ve které se promítá kříž, je v posledních částech obrazu téměř realistická a jasně ozářená. Uvnitř malby se odehrává vývoj obsahový, barevný a postupná změna malířské formy směrem do uhlazenější. Jeho podstata tkví v postupné gradaci. Odehrává se přechod z temného Starého zákona až k příchodu naděje v poslední části (kříž), kterou lze vztahovat k závěru Apokalypsy sv. Jana," vysvětluje Alice.

Jeden z obrazů ze souboru pro klášter na Bílé hoře bude od září k vidění na výstavě Zámeček 25 let v Galerii Ladislava Sutnara.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

20. 07. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020