Nový katalog mapuje ruské válečné hroby v Plzeňském kraji

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Ruské centrum Ústavu jazykové přípravy ZČU hostilo představení publikace, která připomíná ruské vojáky padlé v první a druhé světové válce.

V úterý 28. července se v Ruském centru při ZČU konala významná akce. Generální konzulát Ruské federace v Karlových Varech totiž spolu s Plzeňským krajem a dalšími partnery vytvořil jako připomínku obětí a poděkování padlým vojákům v první a druhé světové válce Katalog ruských válečných hrobů na území Plzeňského kraje. Katalog vznikl v tištěné i elektronické podobě a Západočeská univerzita hostila jeho představení.

Publikaci vydalo Velvyslanectví Ruska v ČR. Obsahuje evidenční karty všech ruských a sovětských válečných hrobů na území regionu, v nichž jsou uvedeny popisy, poloha a souřadnice, fotografie památníků a jmenné seznamy pohřbených.
Na území Plzeňského kraje se nachází celkem 83 válečných hrobů s celkem 265 vojáky z období druhé světové války. Náročná práce a rozsáhlé využití dostupných zdrojů pomohly upřesnit údaje o 24 hrobech, najít 45 nových jmen a identifikovat 61 osobu.

Oficiálního představení knihy se zúčastnili generální konzul Ruské federace Vladimír Konstantinovič Potapkin, za Plzeňský kraj náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Ivo Grüner. Mezi dalšími hosty byli zástupci Ministerstva obrany Ruska v čele s Alexejem Nikolajevičem Trjakinem, vedoucím zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro organizaci vojensko-memoriální činnosti v ČR. Za Ústav jazykové přípravy se akce zúčastnili zástupce ředitelky Václav Trejbal, vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová a metodička Varvara Golovatina.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra

03. 08. 2020


Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020