Fakulta zdravotnických studií vyzývá k pohybu při zdravotním postižení

Další vzdělávání Spolupráce Veřejnost

Na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení.

Jak z názvu vyplývá, cílem projektu je naučit účastníky vhodné pohybové aktivitě, kterou si zařadí do běžných denních činností. Nejsilnějším motivem je zlepšení kvality života, jež je s pravidelným cvičením spojená.

Projekt vznikl pro šest cílových skupin, kterými jsou děti s chronickým respiračním onemocněním, děti s poruchami pozornosti, dospělé osoby s diabetes mellitus II. typu, dospělé osoby s hypertenzí, dospělé osoby s chronickým vertebrogenním algickým syndromem a snížením pracovní schopnosti, dospělé osoby s duševním onemocněním.

Dvanáctitýdenní řízená pohybová aktivita s edukací do dalšího běžného života je účastníkům nabízena zcela zdarma. V rámci projektu budou na jednotlivých lekcích využívat vhodné pomůcky, které cvičení intenzivně podpoří. Zájemci mohou pro bližší informace a přihlášení kontaktovat Barboru Koreisovou e-mailem na koreisov@fzs.zcu.cz nebo telefonicky na 377 633 720.

Lektory projektu jsou odborní asistenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. Garantem a hlavním řešitelem je Oddělení celoživotního vzdělávání téže fakulty.

Řízená aktivita s účastníky projektu proběhne od září do prosince letošního roku v prostorách Fakulty zdravotnických studií, která má k dispozici plně vybavené odborné učebny. Velká část aktivit bude realizována v prostorách revitalizovaného Fakultního centra zdraví, které nově působí v rámci FZS v Dominikánské 9 v centru Plzně.

Projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení s číslem 170/2020/PVP/OKD vznikl v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020".

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

17. 08. 2020


Univerzitní upír vyzývá k darování krve i plazmy s protilátkami na covid-19

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 11. 2020

Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020