Fakulta zdravotnických studií vyzývá k pohybu při zdravotním postižení

Další vzdělávání Spolupráce Veřejnost

Na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení.

Jak z názvu vyplývá, cílem projektu je naučit účastníky vhodné pohybové aktivitě, kterou si zařadí do běžných denních činností. Nejsilnějším motivem je zlepšení kvality života, jež je s pravidelným cvičením spojená.

Projekt vznikl pro šest cílových skupin, kterými jsou děti s chronickým respiračním onemocněním, děti s poruchami pozornosti, dospělé osoby s diabetes mellitus II. typu, dospělé osoby s hypertenzí, dospělé osoby s chronickým vertebrogenním algickým syndromem a snížením pracovní schopnosti, dospělé osoby s duševním onemocněním.

Dvanáctitýdenní řízená pohybová aktivita s edukací do dalšího běžného života je účastníkům nabízena zcela zdarma. V rámci projektu budou na jednotlivých lekcích využívat vhodné pomůcky, které cvičení intenzivně podpoří. Zájemci mohou pro bližší informace a přihlášení kontaktovat Barboru Koreisovou e-mailem na koreisov@fzs.zcu.cz nebo telefonicky na 377 633 720.

Lektory projektu jsou odborní asistenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. Garantem a hlavním řešitelem je Oddělení celoživotního vzdělávání téže fakulty.

Řízená aktivita s účastníky projektu proběhne od září do prosince letošního roku v prostorách Fakulty zdravotnických studií, která má k dispozici plně vybavené odborné učebny. Velká část aktivit bude realizována v prostorách revitalizovaného Fakultního centra zdraví, které nově působí v rámci FZS v Dominikánské 9 v centru Plzně.

Projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení s číslem 170/2020/PVP/OKD vznikl v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020".

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

17. 08. 2020


Fakulta zdravotnických studií odstartuje kampaň proti alkoholu v těhotenství

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

27. 04. 2021

XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická

26. 04. 2021

Děkan FEL přednášel na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí

Přednáška Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

07. 05. 2021