Zdravotníci pořádají exkurze pro příměstské tábory Českého červeného kříže

Seminář Spolupráce Veřejnost

Simulační centrum Fakulty zdravotnických studií se stalo místem pro exkurze malých záchranářů.

Více jak čtyři desítky dětí zavítaly v rámci příměstského tábora Českého červeného kříže do specializovaného výukového centra pro budoucí profesionální záchranáře. Největší chloubou centra je simulátor sanitního vozidla, jehož vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Táborníci si ve spolupráci s odbornými asistenty fakulty mohli zkusit například resuscitaci, zástavu masivního krvácení nebo pomoc člověku v bezvědomí. 

Pro děti byl tento zážitek hlavním bodem tábora, jak říká koordinátorka kurzů pro děti Pavla Majerová: "Exkurze byla úžasná, oba příměstské tábory z ní čerpaly do konce týdne a vedoucí zapojili získané informace do další výuky dětí. Ještě jednou vřelé díky, dětem to moc dalo a vedoucím také.”

"Pevně věříme, že mezi dětmi se za čas najdou nejen díky této zkušenosti budoucí zdravotníci, dost možná záchranáři, kteří budou umět pomoci v každodenním životě. Cítíme potřebu zaměřit edukativní a preventivní činnost nejen na střední a základní školy, ale i na mladší ročníky, jejichž zástupci si mohou základy první pomoci hravou a nenásilnou formou osvojit již v raném věku a reagovat na situace, do nichž se mohou v rámci svého života dostat, promptněji, efektivněji a s větším sebejistotou," doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

14. 08. 2020


XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická

26. 04. 2021

Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií

22. 04. 2021

Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

04. 05. 2021