Zdravotníci pořádají exkurze pro příměstské tábory Českého červeného kříže

Seminář Spolupráce Veřejnost

Simulační centrum Fakulty zdravotnických studií se stalo místem pro exkurze malých záchranářů.

Více jak čtyři desítky dětí zavítaly v rámci příměstského tábora Českého červeného kříže do specializovaného výukového centra pro budoucí profesionální záchranáře. Největší chloubou centra je simulátor sanitního vozidla, jehož vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Táborníci si ve spolupráci s odbornými asistenty fakulty mohli zkusit například resuscitaci, zástavu masivního krvácení nebo pomoc člověku v bezvědomí. 

Pro děti byl tento zážitek hlavním bodem tábora, jak říká koordinátorka kurzů pro děti Pavla Majerová: "Exkurze byla úžasná, oba příměstské tábory z ní čerpaly do konce týdne a vedoucí zapojili získané informace do další výuky dětí. Ještě jednou vřelé díky, dětem to moc dalo a vedoucím také.”

"Pevně věříme, že mezi dětmi se za čas najdou nejen díky této zkušenosti budoucí zdravotníci, dost možná záchranáři, kteří budou umět pomoci v každodenním životě. Cítíme potřebu zaměřit edukativní a preventivní činnost nejen na střední a základní školy, ale i na mladší ročníky, jejichž zástupci si mohou základy první pomoci hravou a nenásilnou formou osvojit již v raném věku a reagovat na situace, do nichž se mohou v rámci svého života dostat, promptněji, efektivněji a s větším sebejistotou," doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

14. 08. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (8)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 11. 2020

Akademik z FAV se podílel na jedinečném výzkumu hustoty kůry a gravitačního pole Měsíce

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

06. 11. 2020

Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020