Výzkumné centrum NTIS úspěšně publikuje

Přehled publikační aktivity nových vědeckých center vydaly 22. února Lidové noviny.

Jedním z ukazatelů kvality vědecké práce je publikační a citační výkon vědců. Lidové noviny proto již podruhé připravily přehled výsledků 48 středisek v základním výzkumu, který změřily podle výstupů v nejrenomovanější světové databázi Web of Science. Do první desítky se dostalo i výzkumné centrum NTIS ze Západočeské univerzity v Plzni.

"Publikační a citační výkon výzkumného centra NTIS odpovídá jeho oborovému zaměření. Od založení vykazuje trvale rostoucí trend. Umístění centra na 9. místě mezi všemi nově vybudovanými centry potvrzuje dobrou úroveň jeho výzkumné a vývojové činnosti," okomentoval dobré umístění v žebříčku ředitel NTIS Pavel Novák.

Publikačně nejaktivnější vědecká centra vybudovaná z peněz EU

1. Středoevropský technologický institut (CEITEC, Brno): 2454 studií (12 464 citací)
2. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM, Olomouc): 1343 (18789)
3. Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC, Brno): 970 (5911)
4. Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (ÚMTM, Olomouc): 502 (4580)
5. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity (CENAKVA, Vodňany): 477 (2501)
6. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CR-Haná, Olomouc): 472 (4091)
7. Centrum excelence IT4 Innovations (IT4I, Ostrava): 422 (728)
8. Centrum polymerních systémů (CPS, Zlín): 366 (1304)
9. Nové technologie pro informační společnost (NTIS, Plzeň): 335 (455)
10. Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV, Vestec): 273 (665)

Pramen: LN, Web of Science

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

23. 02. 2016


Šestá generace formule ze ZČU si znovu dojela pro šesté místo

Soutěž Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

23. 08. 2019

Ohlédnutí za 2. ročníkem MechCampu

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 09. 2019

Stopy baroka představily v Blovicích přístroje i 3D modely památek

Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

17. 09. 2019