Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Další vzdělávání Konference Výstava

11. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství se uskuteční 17. září ve  Fakultní nemocnici Plzeň. Konferenci pořádají katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, FN Plzeň, Česká asociace sester a Česká konfederace porodních asistentek. Podtitul letošního ročníku zní Nursing Now.

V rámci projektu Nursing Now si letos sestry připomínají významné výročí – před 200 lety se narodila zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová (*12. 5. 1820). Témata konference se zaměřují na historii a současnost ošetřovatelství a porodní asistence a řada významných osobností českého ošetřovatelství bude účastníkům předávat zkušenosti ze svého profesního působení ve zdravotnictví. 

Na konferenci vystoupí například ředitelka Léčebných lázní Konstantinovy Lázně a bývalá ministryně zdravotnictví ČR Dana Jurásková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, dlouholetá členka prezidia České asociace sester a držitelka Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství Nina Müllerová a řada dalších kolegyň-sester, například z Fakulty zdravotnických studií, plzeňské fakultní nemocnice, Střední zdravotnické školy a VOŠ v Plzni, Klatovské nemocnice a dalších.

Profesor Samuel Vokurka pak uvede příspěvek Ohlédnutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni. Jana Maňhalová z Fakulty zdravotně sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích promluví o významu sester při řešení zdravotních problémů populace v 21. století a celosvětovém významu kampaně Nursing Now.

Nursing Now je celosvětový projekt organizací ICN a WHO, který má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Cílem je také zlepšení zdraví populace, zvýšení prestiže profese sester, zlepšení jejich pracovních podmínek a životního stylu. Neméně podstatné jsou i snahy projektu udržet zkušené sestry v profesi a zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství. K Nursing Now se v ČR přihlásili Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, Česká asociace sester, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

Součástí kampaně Nursing Now je i putovní výstava V hlavní roli sestra, jejímž partnerem byla i Fakulta zdravotnických studií. Tato výstava bude po celý říjen k vidění v budově fakulty v Husově 11.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

24. 08. 2020


Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021

Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta strojní

25. 02. 2021