Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Further Education Conference Exhibition

11. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství se uskuteční 17. září ve  Fakultní nemocnici Plzeň. Konferenci pořádají katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, FN Plzeň, Česká asociace sester a Česká konfederace porodních asistentek. Podtitul letošního ročníku zní Nursing Now.

V rámci projektu Nursing Now si letos sestry připomínají významné výročí – před 200 lety se narodila zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová (*12. 5. 1820). Témata konference se zaměřují na historii a současnost ošetřovatelství a porodní asistence a řada významných osobností českého ošetřovatelství bude účastníkům předávat zkušenosti ze svého profesního působení ve zdravotnictví. 

Na konferenci vystoupí například ředitelka Léčebných lázní Konstantinovy Lázně a bývalá ministryně zdravotnictví ČR Dana Jurásková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, dlouholetá členka prezidia České asociace sester a držitelka Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství Nina Müllerová a řada dalších kolegyň-sester, například z Fakulty zdravotnických studií, plzeňské fakultní nemocnice, Střední zdravotnické školy a VOŠ v Plzni, Klatovské nemocnice a dalších.

Profesor Samuel Vokurka pak uvede příspěvek Ohlédnutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni. Jana Maňhalová z Fakulty zdravotně sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích promluví o významu sester při řešení zdravotních problémů populace v 21. století a celosvětovém významu kampaně Nursing Now.

Nursing Now je celosvětový projekt organizací ICN a WHO, který má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Cílem je také zlepšení zdraví populace, zvýšení prestiže profese sester, zlepšení jejich pracovních podmínek a životního stylu. Neméně podstatné jsou i snahy projektu udržet zkušené sestry v profesi a zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství. K Nursing Now se v ČR přihlásili Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, Česká asociace sester, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

Součástí kampaně Nursing Now je i putovní výstava V hlavní roli sestra, jejímž partnerem byla i Fakulta zdravotnických studií. Tato výstava bude po celý říjen k vidění v budově fakulty v Husově 11.

Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

24. 08. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021