Jaká je role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Západočeská univerzita spolupořádá diskuzi k aktuálnímu tématu. Online ji může sledovat kdokoliv.

Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné? Jak krize zasáhla do procesu internacionalizace a vzdělávání? Dokázala urychlit změny a postupy? Jaké ponaučení si školy odnesly z krizového vývoje do budoucna?

Západočeská univerzita v Plzni je jedním ze spolupořadatelů online diskuze, která má na tyto i na další otázky přinést odpovědi. Její účastníci se sejdou ve čtvrtek 17. září v prostorách pražského ČVUT, diskuze začne ve 13 hodin a kdokoliv ji bude moci živě sledovat na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz a na facebookových stránkách pořádajících univerzit.

ZČU bude v diskuzi reprezentovat didaktička Lucie Rohlíková, která během jarní koronavirové krize se svými kolegy zpracovala podpůrné materiály pro zajištění on-line výuky. Jejich náměty a doporučení se staly součástí speciálních webových stránek MŠMT NaDálku.

Při diskuzi se setkají:

  • Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
  • Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  • Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze
  • Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze
  • Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni
  • Martin Rychlík, etnolog, historik kultury a vědecký novinář
  • Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Akce se uskuteční v rámci projektu Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech, do kterého je zapojeno 21 českých vysokých škol, mimo jiné také Západočeská univerzita. V projektu jsou naplánovány celkem tři online diskuze - první z nich proběhla v červnu na Masarykově univerzitě, na pražskou akci naváže na podzim třetí diskuze pod patronací Ostravské univerzity.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

21. 08. 2020


Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020

Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020