Výstava Intervaly vidění

10 September

10. září, 17:00

Muzeum Chodska v Domažlicích

Univerzita Veřejnost Výstava

Intervaly vidění je název putovní a proměňující se výstavy, která zkoumá práci fotografa a pedagoga Sutnarky Vojtěcha Aubrechta prostřednictvím koncepčních hledisek kurátora fakulty Jana Van Woensela. Jejich první společný rozsáhlý projekt se konal v The Sherover Gallery v Jeruzalémě (leden–únor 2020) a pokračuje v Galerii bratří Špillarů v Muzeu Chodska v Domažlicích, kam byla ke spolupráci přizvána umělkyně Monika Havlíčková.

Vstup: volný

Ve své tvorbě vytváří Vojtěch Aubrecht sugestivní příběhy, v nichž manipuluje s časem a prostorem, aby vyvolal napětí mezi realitou a vizionářstvím. V každém jeho fotografickém díle se skrývá dynamický vesmír, který se může náhodnému kolemjdoucímu zdát nepochopitelný, rozvážného pozorovatele však jistě zaujme. Čas a jeho příčinné okolnosti tvoří ve výstavním projektu Intervaly vidění hlavní téma.

Umělecké přispění Moniky Havlíčkové nejen demystifikuje, ale také znovu kontextualizuje fotografickou tvorbu Aubrechta. Fyzičnost a křehkost jejích kreseb a náčrtů (ne/lidských) postav a (ne/mytologických) zvířat nabízí proměnlivý zážitek: vyšší složitost vyzývá fotografie, jejich monumentalitu a projev. Intervaly vidění se v Galerii bratří Špillarů zjevují jako nová topologie, ve které obraz a jeho konceptuální stín, přechodné poruchy vnímání a proměnlivé podmínky těla, mysli a představivosti spolu interagují.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

10. 09. 2020, 17:00


06 January
Studenti Univerzita

Doplňovací volby do Akademického senátu ZČU (studentská část FPE)

Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

06. 01. 2021, 10:00

14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00

04 February
Seminář Veřejnost Zaměstnanci

Tvorba pracovních listů a úkolů za pomoci nástrojů na Internetu

online


Ústav jazykové přípravy

04. 02. 2021, 11:00