Fakulta elektrotechnická získala nový patent

Univerzita Úspěchy Věda

Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, ať už se jedná o velké generátory v elektrárnách nebo o menší motory v důležitých provozech.

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni získali patent v oblasti bezkontaktního přenosu elektrické energie. Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, kde bezkontaktně napájí senzory pro měření elektrických i neelektrických veličin přímo v rotoru. Získaná data se přenášejí pomocí obousměrného komunikačního kanálu integrovaného přímo do nabíjecího signálu, který může též sloužit pro řízení a povelování elektroniky umístěné v rotoru stroje. 

Systém lze využít nejen například pro monitorování stavu velkých generátorů v elektrárnách, ale i menších motorů v důležitých provozech, nebo k přenosu dat ze senzorů umístěných v nepřístupném prostředí vřetene obráběcího stroje. Využívá rezonanční elektromagnetické vazby a umí pracovat s jednou nebo více vysílacími anténami a několika přijímacími anténami. Systém dokáže zajistit stabilní napájení nejen při plných otáčkách zařízení, ale i v klidu a libovolném úhlu natočení rotoru ,a to na poměrně velikou vzdálenost až v řádu desítek centimetrů.

Na uvedeném patentu spolupracovali výzkumníci FEL / RICE Tomáš Kavalír, Vladimír Kindl, Pavel Turjanica a Lukáš Pušman. Zařízení vzniklo v přímé souvislosti s řešením projektu TG02010011 „Podpora komerčních příležitostí ZČU“.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

18. 09. 2020


Studentky na běžkách vybojovaly stříbro a bronz

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

05. 02. 2021

Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

FZS připravila e-learningovou podobu tradičního přípravného kurzu Biologie člověka

Přednáška Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

03. 03. 2021