Fakulta elektrotechnická získala nový patent

Univerzita Úspěchy Věda

Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, ať už se jedná o velké generátory v elektrárnách nebo o menší motory v důležitých provozech.

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni získali patent v oblasti bezkontaktního přenosu elektrické energie. Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, kde bezkontaktně napájí senzory pro měření elektrických i neelektrických veličin přímo v rotoru. Získaná data se přenášejí pomocí obousměrného komunikačního kanálu integrovaného přímo do nabíjecího signálu, který může též sloužit pro řízení a povelování elektroniky umístěné v rotoru stroje. 

Systém lze využít nejen například pro monitorování stavu velkých generátorů v elektrárnách, ale i menších motorů v důležitých provozech, nebo k přenosu dat ze senzorů umístěných v nepřístupném prostředí vřetene obráběcího stroje. Využívá rezonanční elektromagnetické vazby a umí pracovat s jednou nebo více vysílacími anténami a několika přijímacími anténami. Systém dokáže zajistit stabilní napájení nejen při plných otáčkách zařízení, ale i v klidu a libovolném úhlu natočení rotoru ,a to na poměrně velikou vzdálenost až v řádu desítek centimetrů.

Na uvedeném patentu spolupracovali výzkumníci FEL / RICE Tomáš Kavalír, Vladimír Kindl, Pavel Turjanica a Lukáš Pušman. Zařízení vzniklo v přímé souvislosti s řešením projektu TG02010011 „Podpora komerčních příležitostí ZČU“.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

18. 09. 2020


Festival arabské kultury se zčásti přesouvá do online prostředí

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

08. 10. 2020

Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol získali stipendia

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Celouniverzitní

07. 10. 2020

Udržujte se fit a staňte se vytrvalcem měsíce

Sport Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 10. 2020