Plzeň hostila projektové setkání univerzit a vysokých škol

Spolupráce Univerzita Věda

Projektového setkání se zúčastnilo 77 pracovníků z 23 univerzit a vysokých škol. Zástupce vysokoškolských a univerzitních projektových a rozvojových pracovišť přivítal rektor ZČU.

Projektové centrum Západočeské univerzity v Plzni pořádalo ve dnech 10. a 11. září 2020 v prostorách plzeňského hotelu Primavera Hotel & Congress centre setkání projektových a rozvojových pracovišť, které se v Plzni uskutečnilo po více než třech letech. Akce se konala pod záštitou ZČU a zúčastnilo se jí 23 univerzit a vysokých škol z celé ČR.

Projektová setkání jsou podstatnou součástí realizace projektu Rozvoj a efektivní využívaní dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami s pracovním názvem Ronaldo. Cílem projektu Ronaldo je podpora rozvoje lidských zdrojů a efektivního využití dotačních prostředků v souladu s interními normami institucí, národními normami ČR a nadnárodními normami EU.

Program akce byl rozvržen do dvou dnů a celkem čtyř pracovních bloků. První den byl věnován problematice monitorovacích indikátorů a výstupů projektů. Za ZČU své příspěvky k uvedenému tématu prezentovaly Michaela Knotková a Lucie Václavová Čulíková,v druhém bloku vystoupil David Póč z MUNI s informacemi z OS JMP a na jeho téma  navázala Jitka Baťková z Univerzity Karlovy s informacemi ke strategickým dokumentům. Druhý den projektového setkání byl zahájen problematikou projektů Igráček, svoji prezentaci za ZČU představila Veronika Pospíšilová. Na závěr setkání došlo k diskusi nad dotazy a tématy, které účastníci zasílali na společnou webovou platformu.

V rámci doprovodného programu čekala účastníky setkání exkurze do plzeňského pivovaru a následně společná večeře. Navazovat či posilovat kontakty mezi jednotlivými institucemi bylo možné i neformálně.

"Setkání proběhlo v přátelském duchu a myslím si, že bylo pro všechny přínosné. Za sebe jsem ráda, že jsme jej stihli uskutečnit a mohli jsme přivítat všechny účastníky osobně v Plzni. Na těchto akcích je jedinečná možnost setkat se s lidmi z celé ČR. Sdílíme spolu dobrou praxi, zkušenosti všech VŠ a máme šanci řešit společné problémy, které nás doprovází napříč všemi projekty," doplnila hlavní organizátorka setkání Martina Palečková.

Projektová setkání probíhají již od roku 2017, další je plánováno ve ve dnech 19. - 20. 10. 2020 v Litomyšli. Bohužel aktuální koronavirová situace osobnímu setkávání není nakloněna.

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

24. 09. 2020


Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021

Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021