Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Vážené studentky, vážení studenti,

stejně jako závěr toho uplynulého není ani start aktuálního akademického roku 2020/2021 snadný. Ráda bych vás proto seznámila se situací, která na Západočeské univerzitě nastala.

Doufali jsme, že alespoň v prvních týdnech semestru se podaří zachovat kontaktní výuku, nicméně mimořádné opatření Krajské hygienické stanice rozhodlo jinak a kvůli vývoji koronavirové pandemie tak přecházíme na distanční výuku po pouhých dvou dnech. Je to podobně náhlá změna, která studium a život na univerzitě celkově ovlivnila už na jaře. Tentokrát ovšem tato změna doléhá i na studenty prvních ročníků hned na začátku jejich studia. Bohužel nedostanou takovou příležitost seznámit se s univerzitním prostředím, jakou by si zasloužili.

Nařízení Krajské hygienické stanice v současné době platí od 23. září do 23. října. Do té doby bude výuka probíhat bez vaší osobní přítomnosti, pouze s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, individuálních návštěv knihoven a studoven, individuálních konzultací, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo umělecké práce za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Abyste vy i vaši vyučující tento způsob výuky zvládli, budete muset zůstat alespoň online v co nejtěsnějším kontaktu a spolupracovat. Doporučuji vám proto:

  • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
  • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních e-mailech.
  • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
  • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
  • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
  • V případě, že budete pozitivně testováni na covid-19, oznamte tuto skutečnost svému studijnímu oddělení, a v případě, že bydlíte na kolejích, taktéž vedoucí koleje.

Na distanční způsob výuky jsme připraveni. V letním semestru jsme si všichni vyzkoušeli možnosti, které máme, a připravovali se, že na podzim pravděpodobně nastane stejná situace, kterou budeme muset řešit a zvládnout. Věřím proto, že se to nám i vám podaří.

Spolu s pevným zdravím vám proto bez ohledu na situaci přeji hodně studijních úspěchů.

 

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.,
prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti

Celouniverzitní

22. 09. 2020


Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021

Bezejmenný čtenář od studentky Sutnarky uspěl na švýcarském festivalu

Studenti Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 03. 2021

Jak jsme „meetili“ latinský jazyk aneb O distanční výuce převážně nevážně

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

31. 03. 2021