Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Vážené studentky, vážení studenti,

stejně jako závěr toho uplynulého není ani start aktuálního akademického roku 2020/2021 snadný. Ráda bych vás proto seznámila se situací, která na Západočeské univerzitě nastala.

Doufali jsme, že alespoň v prvních týdnech semestru se podaří zachovat kontaktní výuku, nicméně mimořádné opatření Krajské hygienické stanice rozhodlo jinak a kvůli vývoji koronavirové pandemie tak přecházíme na distanční výuku po pouhých dvou dnech. Je to podobně náhlá změna, která studium a život na univerzitě celkově ovlivnila už na jaře. Tentokrát ovšem tato změna doléhá i na studenty prvních ročníků hned na začátku jejich studia. Bohužel nedostanou takovou příležitost seznámit se s univerzitním prostředím, jakou by si zasloužili.

Nařízení Krajské hygienické stanice v současné době platí od 23. září do 23. října. Do té doby bude výuka probíhat bez vaší osobní přítomnosti, pouze s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, individuálních návštěv knihoven a studoven, individuálních konzultací, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo umělecké práce za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Abyste vy i vaši vyučující tento způsob výuky zvládli, budete muset zůstat alespoň online v co nejtěsnějším kontaktu a spolupracovat. Doporučuji vám proto:

  • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
  • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních e-mailech.
  • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
  • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
  • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
  • V případě, že budete pozitivně testováni na covid-19, oznamte tuto skutečnost svému studijnímu oddělení, a v případě, že bydlíte na kolejích, taktéž vedoucí koleje.

Na distanční způsob výuky jsme připraveni. V letním semestru jsme si všichni vyzkoušeli možnosti, které máme, a připravovali se, že na podzim pravděpodobně nastane stejná situace, kterou budeme muset řešit a zvládnout. Věřím proto, že se to nám i vám podaří.

Spolu s pevným zdravím vám proto bez ohledu na situaci přeji hodně studijních úspěchů.

 

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.,
prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti

Celouniverzitní

22. 09. 2020


BoostUp night - soutěž projektů i podzimní tradice

Spolupráce Transfer Univerzita

Celouniverzitní

16. 12. 2020

Západočeská univerzita má tři nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

17. 12. 2020

Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021