UJP uspořádal konferenci a vzdělávací seminář Den s jazyky

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni uspořádal 14. a 15. září další ročník putovní konference Den s jazyky. Předchozí ročníky se uskutečnily na Vysoké škole ekonomické Praha či na Fakultě filozofické Univerzity Karlovy.

V pondělí 14. září hostila Západočeská univerzita další ročník putovní konference Den s jazyky, kterou organizoval Ústav jazykové přípravy ve spolupráci s jazykovými pracovišti Fakulty pedagogické a Fakulty filozofické ZČU. Na konferenci se registrovalo celkem 55 účastníků, z toho 13 cizinců, kteří zastupovali 14 různých vzdělávacích institucí.

Konference se zaměřila na vzdělávání v cizích jazycích a výuku odborného jazyka, zahájilo ji živé hudební vystoupení ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň. V dopolední části programu se představila dvě kulturní centra provozovaná na ZČU, a to americké centrum US Point a Ruské centrum, poté zazněly plenární přednášky zahraničních odborníků. Donald Kiraly (Německo), Nóra Tartsay Németh (Maďarsko) a Raúl Alberto Mora (Kolumbie) hovořili s ohledem na celosvětovou situaci prostřednictvím platformy pro vzdálenou komunikaci, jejich přednášky byly tlumočeny a nahrávky sdíleny s účastníky, kteří se nemohli dostavit osobně.

V odpolední části programu, rozdělené na anglickou a českou sekci, zazněly inspirativní příspěvky v čele s workshopem Gabriely Klečkové, vedoucí katedry anglického jazyka FPE ZČU a nově zvolené prezidentky největší mezinárodní organizace TESOL sdružující učitele angličtiny.

Na konferenci navázal vzdělávací seminář pro učitele jazyků, který proběhl 15. září na půdě Ústavu jazykové přípravy pod vedením Donalda Kiralyho. Účastníkům umožnil na vlastní kůži zažít ukázku metody SLE (Scaffolded Language Emergence), použité již v řadě cizích jazyků a  vyvinuté na vysokoškolském pracovišti FTSK (Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft), jež je součástí Johannes Gutenberg-Universität Mainz v Německu.
Součástí SLE jsou strukturálně-globální a audiovizuální metody, přirozený přístup a také celková fyzická odezva, koncepčně-funkční metoda a komunikativní metoda. Za účelem vytvoření ukázky dané metody, která proběhla ve španělském jazyce, byli v metodě SLE vyškoleni dva rodilí mluvčí, kteří s účastníky pracovali během workshopu. Vznikla tak audiovizuální nahrávka, která nyní slouží jako modelová ukázka uvedené metody.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Kateřina Štroblová

25. 09. 2020


Ruské centrum zve všechny, kdo umí rusky, na Totální diktát

Spolupráce Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

29. 03. 2021

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021