Blíží se volby do Akademického senátu ZČU

Univerzita Zaměstnanci

Do voleb, které se uskuteční v první polovině listopadu, lze kandidáty nominovat do 2. října.

Až do pátku 2. října je možné podávat návrhy na kandidáty na senátory pro blížící se volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Volby se uskuteční od 6. do 11. listopadu. Naposledy se konaly v roce 2017 a tentokrát bude ZČU vybírat senátory na funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023.

Návrhy na kandidáty lze podávat prostřednictvím zástupců fakult a součástí ve volební komisi. Jejich seznam stejně jako formulář Návrh kandidáta do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31. 12. 2023 najdete na webu ZČU.

Akademický senát je významný samosprávný orgán univerzity, který schvaluje vnitřní předpisy univerzity, rozpočet a také bude volit kandidáta či kandidátku na rektora. Senátoři se budou volit ve volebních celcích, které tvoří všechny fakulty, soubory všech vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť a také soubory studentů doktorského studijního programu.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

25. 09. 2020


Výkon Soni Bařtipánové ozdobil 28. ročník Haydnových hudebních slavností

Studenti Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 10. 2020

Studenti Sutnarky vytvořili expozici v Husitském muzeu v Táboře

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 10. 2020

Na vysokých školách platí od 12. října další omezení

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 10. 2020