Katedra hudební výchovy a kultury hrála pro Hospic sv. Lazara

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Recitál studentky Jany Brůžkové sklidil úspěch a doložil, jak talentované studenty katedra vychovává.

Klientům, návštěvám a personálu Hospicu sv. Lazara v Plzni zpříjemnila svatováclavský státní svátek 28. září studentka katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Jana Brůžková. Připravila si pro ně půlhodinový klavírní recitál, při němž zazněly skladby Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha i oblíbené filmové melodie.

Jana Brůžková na závěr s vyučující Veronikou Růžičkovou zazpívaly několik lidových písní, při nichž se k oběma připojilo také obecenstvo. Recitál sklidil velký úspěch. „Do budoucna se počítá s dalšími hudebními vystoupeními studentů naší katedry,“ uvedla vedoucí katedry Romana Feiferlíková.

Katedra hudební výchovy vznikla jako jedna z prvních na pedagogické fakultě v Plzni v roce 1948. Připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách a její členové se mimo výuku  zaměřují na oblast uměleckou, jako je skladba, operní a  koncertní zpěv, sbormistrovství a  dirigování, hra na varhany, cembalo a  violu, a na oblast výzkumnou, při níž se věnují například staré hudbě regionu, regionálním dějinám hudby či didaktice.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

29. 09. 2020


Meziuniverzitní projekt Silicomrades získal ocenění Česká hra roku

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 10. 2020

Nová omezení na vysokých školách upravují i pobyt na kolejích

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 10. 2020

Výkon Soni Bařtipánové ozdobil 28. ročník Haydnových hudebních slavností

Studenti Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 10. 2020