Katedra hudební výchovy a kultury hrála pro Hospic sv. Lazara

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Recitál studentky Jany Brůžkové sklidil úspěch a doložil, jak talentované studenty katedra vychovává.

Klientům, návštěvám a personálu Hospicu sv. Lazara v Plzni zpříjemnila svatováclavský státní svátek 28. září studentka katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Jana Brůžková. Připravila si pro ně půlhodinový klavírní recitál, při němž zazněly skladby Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha i oblíbené filmové melodie.

Jana Brůžková na závěr s vyučující Veronikou Růžičkovou zazpívaly několik lidových písní, při nichž se k oběma připojilo také obecenstvo. Recitál sklidil velký úspěch. „Do budoucna se počítá s dalšími hudebními vystoupeními studentů naší katedry,“ uvedla vedoucí katedry Romana Feiferlíková.

Katedra hudební výchovy vznikla jako jedna z prvních na pedagogické fakultě v Plzni v roce 1948. Připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách a její členové se mimo výuku  zaměřují na oblast uměleckou, jako je skladba, operní a  koncertní zpěv, sbormistrovství a  dirigování, hra na varhany, cembalo a  violu, a na oblast výzkumnou, při níž se věnují například staré hudbě regionu, regionálním dějinám hudby či didaktice.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

29. 09. 2020


Jana Vejvodová ze ZČU získala Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

07. 01. 2021

Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Principy z oblasti Engineering Design nám pomohly vyřešit problémy, s nimiž jsme se dlouho potýkali

Přednáška Spolupráce Studium

Fakulta strojní

15. 12. 2020