Geomatici podporují Podunajskou strategii

Geomatici z fakulty aplikovaných věd zahájili mezinárodní workshop pořádaný ve výzkumném středisku Evropské komise v italské Ispře.

Odborníci z oboru geomatiky se v současné době podílejí na řešení dvou evropských projektů, SDI4Apps a OpenTransportNet, zaměřených na znovuvyužití otevřených prostorových dat a informací v Evropě.

Problematikou opětovného využití dat se dlouhodobě zabývá také Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC, Joint Research Centre of the European Commission). Jeden z projektů, kterým se v současné době JRC věnuje, je zaměřen na podporu Strategie Evropské unie pro Podunají. Tento projekt s názvem Danube Region Data and Services Infrastructure byl hlavní náplní mezinárodního workshopu konaného v italské Ispře od 22. do 23. února, kde se sešlo přes 50 expertů nejen ze zemí Dunajského regionu.

Podívejte se na video.

Dvoudenní mítink zahájili geomatici z FAV ZČU sérií příspěvků shrnující dosavadní výsledky jimi řešených projektů SDI4Apps a OpenTransportNet. Představili harmonizované datové sady včetně největší světové a zároveň otevřené databáze bodů zájmu (Smart Points of Interest), čítající téměř 24 miliónů bodů, otevřenou transportní síť umožňující navigaci (Open Transport Map) a otevřenou datovou sadu charakterizující využití území (Open Land Use Map). Dále představili software na pokročilé analýzy velkých dat a možnosti jejich vizualizace (knihovnu WebGLayer).

Příspěvky vzbudily mezi účastníky velký zájem a zahájily tak diskuzi na téma využití výsledků těchto projektů pro Dunajský region.


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Tomáš Mildorf

26. 02. 2016


Studenti Fakulty zdravotnických studií pečovali o programátory v rámci plzeňského Hackathonu

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

14. 03. 2019

Plzeň si připomněla výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 03. 2019

Western Stars hledají studenta či studentku na pozici MEDIA Expert

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

25. 02. 2019