Geomatici podporují Podunajskou strategii

Geomatici z fakulty aplikovaných věd zahájili mezinárodní workshop pořádaný ve výzkumném středisku Evropské komise v italské Ispře.

Odborníci z oboru geomatiky se v současné době podílejí na řešení dvou evropských projektů, SDI4Apps a OpenTransportNet, zaměřených na znovuvyužití otevřených prostorových dat a informací v Evropě.

Problematikou opětovného využití dat se dlouhodobě zabývá také Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC, Joint Research Centre of the European Commission). Jeden z projektů, kterým se v současné době JRC věnuje, je zaměřen na podporu Strategie Evropské unie pro Podunají. Tento projekt s názvem Danube Region Data and Services Infrastructure byl hlavní náplní mezinárodního workshopu konaného v italské Ispře od 22. do 23. února, kde se sešlo přes 50 expertů nejen ze zemí Dunajského regionu.

Podívejte se na video.

Dvoudenní mítink zahájili geomatici z FAV ZČU sérií příspěvků shrnující dosavadní výsledky jimi řešených projektů SDI4Apps a OpenTransportNet. Představili harmonizované datové sady včetně největší světové a zároveň otevřené databáze bodů zájmu (Smart Points of Interest), čítající téměř 24 miliónů bodů, otevřenou transportní síť umožňující navigaci (Open Transport Map) a otevřenou datovou sadu charakterizující využití území (Open Land Use Map). Dále představili software na pokročilé analýzy velkých dat a možnosti jejich vizualizace (knihovnu WebGLayer).

Příspěvky vzbudily mezi účastníky velký zájem a zahájily tak diskuzi na téma využití výsledků těchto projektů pro Dunajský region.


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Tomáš Mildorf

26.02.16


Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit i studenti ZČU


Celouniverzitní

49

07.01.18


NTC zve na přednášku Martina Paidara


Nové technologie - Výzkumné centrum

32

15.01.18


Studenti zvou na Vánoční setkání #nadřeň


Fakulta ekonomická

141

14.12.17