Tým Kariérního centra ZČU se zúčastnil třetího ročníku Setkání kariérních center

Studenti Studium Univerzita

Více než 50 zástupců kariérních center z 18 českých vysokých škol se sešlo 8. – 9. září na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Hlavním tématem setkání byla společná příprava Strategie dalšího rozvoje kariérních center do roku 2030, která navazuje na Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

Strategie rozpracovává především prioritní cíl MŠMT zaměřený na posilování vazby studia na praxi a přípravu na budoucí povolání. Inspirací pro vznik strategie bylo postavení kariérních center v anglosaských či skandinávských zemích, kde kvalita kariérních center hraje klíčovou roli při porovnávání kvality a úspěšnosti univerzit. Kariérní centra představují v současnosti standardní součást moderních světových univerzit.

Prioritou těchto center je kariérní rozvoj studentů a absolventů. Doplňují akademickou přípravu o dovednosti, které usnadní přechod z role studenta do role samostatně plně fungujícího člena společnosti. Připravují studenta tak, aby měl při vstupu na trh práce realistická očekávání, dobře definované cíle a dokázal se v novém prostředí rychle zorientovat. Díky komplexní nabídce rozvojových služeb a akcí podporují kariérní centra připravenost studentů na trh práce a tím přispívají k vytváření dobrého obrazu studentů (zprostředkovaně i univerzity) u zaměstnavatelů.

Zástupci kariérních center se shodli, že kariérní poradenství a spolupráce se zaměstnavateli je potřeba na půdě univerzity cíleně a systematicky rozvíjet. Je důležité, aby byl, bez ohledu na organizační strukturu univerzity, stanoven jeden konkrétní útvar zajišťující kontakt studentů se zaměstnavateli.

Dalším významným tématem setkání byla příprava společného Centrálního rozvojového projektu MŠMT v rámci CRP 18+, který zabezpečí, aby jednotlivé body této strategie byly uvedeny do praxe. Na přípravě a realizaci uvedeného projektu se bude Kariérní centrum ZČU aktivně podílet.

Celouniverzitní

Kateřina Ženková

05. 10. 2020


Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021

K elektrotechnikům ZČU, kteří pracují na revolučním Teplatoru, se přidají i strojaři

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

29. 03. 2021