Zástupci katedry archeologie FF a katedry historie FPE převzali cenu Zlatý mamut

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Další úspěch našich studentů a akademiků - katedra archeologie Fakulty filozofické a katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhrály první cenu v hlavní kategorii soutěže Zlatý mamut za popularizaci archeologie.

Archeologové a historici uspěli díky projektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor. Jeho součástí bylo pořádání atraktivních workshopů, zajímavých přednášek i tematických vycházek a výstav se zaměřením na společné kulturní dědictví Čech a Bavorska, které se uskutečnily v Historickém parku Bärnau-Tachov, na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, v Západočeském muzeu v Plzni a v Muzeu Českého lesa v Tachově. Komplexnost a různorodost těchto akcí byly hlavními výhodami, díky kterým získal projekt první místo v Akademické – tedy hlavní – kategorii soutěže Zlatý mamut.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

05. 10. 2020


Pořadatelé letní školy Single-cell analýzy zpřístupnili e-learningový kurz

Další vzdělávání Studium Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 12. 2020

Západočeská univerzita má tři nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

17. 12. 2020

BoostUp night - soutěž projektů i podzimní tradice

Spolupráce Transfer Univerzita

Celouniverzitní

16. 12. 2020