Zástupci katedry archeologie FF a katedry historie FPE převzali cenu Zlatý mamut

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Další úspěch našich studentů a akademiků - katedra archeologie Fakulty filozofické a katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhrály první cenu v hlavní kategorii soutěže Zlatý mamut za popularizaci archeologie.

Archeologové a historici uspěli díky projektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor. Jeho součástí bylo pořádání atraktivních workshopů, zajímavých přednášek i tematických vycházek a výstav se zaměřením na společné kulturní dědictví Čech a Bavorska, které se uskutečnily v Historickém parku Bärnau-Tachov, na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, v Západočeském muzeu v Plzni a v Muzeu Českého lesa v Tachově. Komplexnost a různorodost těchto akcí byly hlavními výhodami, díky kterým získal projekt první místo v Akademické – tedy hlavní – kategorii soutěže Zlatý mamut.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

05. 10. 2020


Studenti Fakulty filozofické spolupracovali na filmu Plzeň, Klára a já. Podívejte se na něj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

08. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021

Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021