Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU je odloženo

covid-19 University Employees

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, které se tradičně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, se letos z důvodu epidemických opatření neuskuteční.

Pro jednu z nejvýznamnějších událostí akademického roku, jíž se účastní akademici ZČU i zástupci mnoha českých vysokých škol, byl letos zvolen termín 18. listopadu. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením a vývoji situace se vedení univerzity rozhodlo akci odložit na příští rok.

Udělení čestného titulu doctor honoris causa, představení nových docentů a profesorů, předání pamětních medailí osobnostem, které přispěly k rozvoji ZČU - to vše se uskuteční v náhradním termínu v roce 2021. 

University-wide

Šárka Stará

06. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021