Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU je odloženo

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, které se tradičně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, se letos z důvodu epidemických opatření neuskuteční.

Pro jednu z nejvýznamnějších událostí akademického roku, jíž se účastní akademici ZČU i zástupci mnoha českých vysokých škol, byl letos zvolen termín 18. listopadu. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením a vývoji situace se vedení univerzity rozhodlo akci odložit na příští rok.

Udělení čestného titulu doctor honoris causa, představení nových docentů a profesorů, předání pamětních medailí osobnostem, které přispěly k rozvoji ZČU - to vše se uskuteční v náhradním termínu v roce 2021. 

Celouniverzitní

Šárka Stará

06. 11. 2020


Koncept Plzeňské fakultní školy propojí studenty a akademiky s učiteli v regionu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 03. 2021

Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021