NTC s experty z prestižní univerzity v Austrálii spojí výzkum

Spolupráce Univerzita Věda

Výzkumná skupina NTC vedená Luďkem Hynčíkem uzavřela dohodu o podpoře spolupráce s výzkumnou skupinou profesora Adama Witteka z Faculty of Engineering and Mathematical Science (FEMS) University of Western Australia. Dohoda se týká oblasti aplikace výpočtové biomechaniky pro snížení rizika poranění během porodu. Obsahem dohody je deklarace vzájemné spolupráce, výměny expertů a žádostí o granty z oblasti výpočtové biomechaniky.

„Pro nás je tato dohoda velkou ctí, neboť University of Western Australia je členem takzvané Skupiny osmi, což je koalice australských univerzit, které se intenzivně soustředí na výzkum a zároveň patří mezi 100 nejlepších univerzit světa,“ říká Luděk Hynčík, který je zároveň prorektorem Západočeské univerzity pro výzkum a vývoj.

FEMS poskytuje multidisciplinární platformu pro vzdělávání a výzkum v oblasti chemie, strojírenství, elektrotechniky, stavebního, environmentálního, softwarového a těžebního inženýrství a zároveň v oblasti počítačových věd, matematiky a statistiky, oceánografie a strojírenství. Takové akademické uskupení rozvíjí jak interdisciplinární výzkumnou spolupráci, tak širokou podporu mezinárodní spolupráce.

„Přál bych si, aby tato spolupráce se Západočeskou univerzitou poskytla základ pro další a širší interakce mezi našimi dvěma univerzitami,“ řekl profesor Yinong Liu, proděkan pro internacionalizaci FEMS.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

09. 11. 2020


Studentka a student Fakulty ekonomické navrhli plakáty na podporu očkování

covid-19 Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

12. 02. 2021

ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 03. 2021

Začaly kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Odbor transfer a smluvní výzkum

19. 02. 2021