6. studentská vědecká konferenci FZS

26 November

26. listopadu, 08:30

online

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádá již šestou studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Z obvyklých konferenčních prostor se tentokrát kvůli aktuální epidemiologické situace přesune do online prostředí.


Určeno pro: studenti
Kontakt: Pavla Boháčová

Formát a cíl konference, tedy rozšíření znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, zůstává ovšem nezměněn. Získané poznatky by měli studenti využít především jako potřebný základ při vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.


Galerie


Fotografie z předchozích ročníků.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

26. 11. 2020, 08:30


27 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi

Google Meet


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 08:30

30 November
Přednáška Univerzita Veřejnost

Online přednáška představí Expedici Z101 – Afrika

online


Celouniverzitní

30. 11. 2020, 11:00

19 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

19. 10. 2020, 10:00