6. studentská vědecká konferenci FZS

26 November

26. listopadu, 08:30

online

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádá již šestou studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Z obvyklých konferenčních prostor se tentokrát kvůli aktuální epidemiologické situace přesune do online prostředí.


Určeno pro: studenti
Kontakt: Pavla Boháčová

Formát a cíl konference, tedy rozšíření znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, zůstává ovšem nezměněn. Získané poznatky by měli studenti využít především jako potřebný základ při vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.


Galerie


Fotografie z předchozích ročníků.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

26. 11. 2020, 08:30


21 December
Spolupráce Studenti Studium

Česko-polské setkání studentů

online


Ústav jazykové přípravy

21. 12. 2020, 00:00

14 December
Studenti Studium Veřejnost

Webinář FEL pro uchazeče o studium


Fakulta elektrotechnická

14. 12. 2020, 16:00

06 January
Studenti Univerzita

Doplňovací volby do Akademického senátu ZČU (studentská část FPE)

Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

06. 01. 2021, 10:00