Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Přestože letošní pandemický rok 2020 příliš nepřeje pohodovému plnění různých vědeckých plánů a zejména mezinárodních projektů, u nichž bylo nutné mnohé plánované aktivity přizpůsobit regionálním omezením či úplně přerušit, podařilo se archeologům ze Západočeské univerzity v Plzni a Otto-Friedrich Universität v Bambergu sejít za zpřísněných hygienických podmínek v malebném pohraničním městě Bärnau.

Cílem setkání archeologů bylo prozkoumat v Bärnau interiér vybraného městského domu, který těsně přiléhal ke slavné Zlaté cestě vedoucí z Prahy přes Plzeň, Tachov a Bärnau do Norimberku, a získat vůbec první archeologické informace o vývoji a proměnách sídla, jež císař Karel IV. v roce 1355 připojil v rámci Nových Čech (Neuböhmen) k Českému království.

Výzkum proběhl poslední říjnový týden v takzvaném Ackerbürgerhausu, který bude zanedlouho sloužit jako městské muzeum a pivovar. Vykopávky přinesly objev překračující veškerá očekávání, neboť se podařilo odhalit v zadní části domu do skály zasekaný hluboký suterén se vstupní šíjí. Prostory byly po stranách lemovány spálenými dřevěnými konstrukcemi, které byly součástí obložení, respektive vyztužení stěn suterénu městského nadzemního domu. Situaci díky nálezům keramiky datujeme do 13. a počátku 14. století. Objev nejstarší městské architektury lze považovat za senzační. Potvrdil, že Bärnau mělo městský charakter dříve než dokládají písemné prameny! Zároveň zde bylo shromážděno mnoho artefaktů, které budou v rámci home office analyzovány. 

Věříme, že se díky těmto nálezům podaří lépe poznat bezprostřední sociální a kulturní kontakty přes hornatou a zalesněnou zemskou hranici a zároveň lépe pochopit přínos Zlaté cesty spojující západní Čechy s Horní Falcí (dnes Bavorskem).

Projekt: INTER-ACTION LTAB19001 s názvem Socioekonomické prostory překračují hranice. Archeologické studie města na bavorsko-české hranici.

Fakulta filozofická

Michal Preusz

11. 11. 2020