Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Od středy 25. listopadu platí na vysokých školách zmírněná vládní protiepidemická nařízení. Změny ve výuce se týkají studentů posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů, studentů, kde je hlavní součástí zpěv a sportovní činnost, a také všech studentů doktorského studia. Studentům všech ročníků jsou dovoleny individuální konzultace a účast na zkouškách.

Studentům zdravotnických oborů je povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi. Účastnit se praxe mohou také studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Povolena je veškerá klinická a praktická výuka a praxe, která probíhá u externích subjektů.

Studenti posledních ročníků bakalářského a magisterského studia se mohou účastnit laboratorní, experimentální nebo umělecké výuky, a to za přítomnosti nejvýše 20 studentů. Účastnit se výuky na vysoké škole mohu také všichni studenti doktorského studia.

Zmírňuje se také opatření omezující zpěv při vzdělávání na vysokých školách. Nově se nevztahuje na studenty studijních programů, ve kterých je zpěv stěžejní součástí. Změny se týkají i sportovní činnosti. I zde platí, že je dovolena studentům, v jejichž studijním programu je sport hlavní součástí.

Studentům všech ročníků je nově dovolena osobní účast na zkouškách, přičemž v jeden čas se nesmí zkoušky účastnit více než 10 osob. Studenti dále mohou využívat individuálních konzultací. Povolené jsou také individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.  

Opatření se promítne i do ubytování na kolejích. Ubytovaní na kolejích tak mohou být studenti posledních ročníků, kteří se  účastní praktické, laboratorní nebo umělecké výuky, studenti doktorského studia a studenti zdravotnických a pedagogických oborů vykonávající praktickou výuku či praxi.

O organizaci praktické výuky a konzultací budou studenty informovat jednotlivé fakulty.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 11. 2020


Národní galerie představuje tvorbu absolventky Sutnarky

Absolventi Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 11. 2021

Známe vítěze studentského „Oscara“ za design pro rok 2021

Soutěž Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

06. 12. 2021

Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021

Erasmus ve Venlo pohledem studenta Fakulty ekonomické

International Studenti Univerzita

International Office

08. 12. 2021

Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021